ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมงานเลี้ยงส่ง นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมงานเลี้ยงส่ง นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรีในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ค่ะ