ชมรมผู้สูงอายุบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้า

วันนี้ 1 พฤศจิกายน 2561  นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบบริจาค

พัดลมไอเย็น   จำนวน 2 เครื่อง,  เครื่องกรองน้ำ  จำนวน 1 เครื่อง, โทรทัศน์สี LED จำนวน 1 เครื่อง

จากชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อมอบให้ศูนย์คลังเลือดกลาง  โรงพยาบาลขอนแก่น

 

ขออนุโมทนาบุญและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ