รับมอบเงินบริจาค จำนวน 514,520 บาท จากคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหมื่นเตา เจ้าแม่ศรีมาลา ญาพ่อเซียงแก้ว

วันนี้ 4 พฤศจิกายน 2561 นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับมอบเงินบริจาค จำนวน 514,520 บาท จากคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหมื่นเตา เจ้าแม่ศรีมาลา ญาพ่อเซียงแก้ว เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้โรงพยาบาลขอนแก่น ในงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสว่างโพธิ์ชัย บ้านหนองแสง ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น