พ.ค.

18

0
อ่าน 5800

แบบฟอร์มประกอบการสั่งยา โรงพยาบาลขอนแก่น

คณะกรรมการ PTC ได้รวบรวมแบบฟอร์มในประกอบการสั่งใช้ยาในกลุ่มต่าง โดยข้อมูลที่ได้จักได้นำไปพัฒนาการเบิกจ่ายยาให้เกิดความเหมาะ...

โดย : ข1251 อ่านต่อ..


พฤ.ย

16

0
อ่าน 4353

บัญชียาโรงพยาบาลขอนแก่น ปี 2552

**ท่านสามารถ download บัญชียาโรงพยาบาลขอนแก่น ได้ที่นี่ โปรด Click อ่านต่อ ...

โดย : ข1251 อ่านต่อ..


ก.ย.

23

0
อ่าน 5000

ยาความเสี่ยงสูง High Alert Drug

เรามารู้จักยาความเสี่ยงสูงในโรงพยาบาลขอนแก่นกันเถอะ ท่านสามารถเรียกดูข้อมูลยาความเสี่ยงสูงของโรงพยาบาลขอนแก่นได้จากไฟล์แนบด้านล่าง ...

โดย : ข1251 อ่านต่อ..


ก.ย.

21

3
อ่าน 11019

แฟ้มระบบยา โรงพยาบาลขอนแก่น

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่นทุกท่าน คณะรรมการพัฒนาระบบยา ได้ทบทวนและปรับปรุงข้อมูล แฟ้มระบบยาโรงพยาบาล...

โดย : ข1251 อ่านต่อ..


ก.ย.

7

0
อ่าน 3025

รายงานความคลาดเคลื่อนทางยา

medication error report ...

โดย : ข1251 อ่านต่อ..


ก.ย.

5

0
อ่าน 3055

เอกสารระบบยา

เอกสารระบบยาที่น่าสนใจ ...

โดย : ข1251 อ่านต่อ..


ก.ย.

4

0
อ่าน 3140

Update ข่าวสารด้านยาที่น่าสนใจ

ขอเชิญทุกท่านเข้ามาอ่านข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพที่น่าสนใจ เชิญรับชมกันได้เลยจ้า ...

โดย : ช2703 อ่านต่อ..


พ.ค.

29

0
อ่าน 4178

Drug interaction (คู่ยาที่ห้ามสั่งร่วมกัน)

     คณะกรรมการพัฒนาระบบยา ...

โดย : ข1251 อ่านต่อ..


พ.ค.

25

0
อ่าน 2616

แจ้งเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์

บทความนี้ใช้เพื่อประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลข...

โดย : ช2703 อ่านต่อ..


พ.ค.

17

0
อ่าน 3183

การจัดประชุมวิชาการกลุ่มงานเภสัชกรรม

ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการ ที่ทางกลุ่มงานเภสัชกรรม ร่วมกับหน่วยงานทั้งภายใน และ ภายนอกจัด เพื่อเป...

โดย : ข1251 อ่านต่อ..