ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์

Enter to Khon Kaen Hospital