Home | Link ภายนอก | Logo | ติดต่อโรงพยาบาล | intranet |  
 หน้าปัจจุบัน arrow หน้าหลัก  arrow 
เกี่ยวกับ รพ.
 ประวัติ รพ. 
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
 ผู้อำนวยการ 
 หน่วยงาน  
 โทรศัพท์ภายใน 
 แผนที่ รพ. 
 
ข่าวสาร
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา 
 ข่าวรับสมัคร 
 ข่าวอบรมภายใน รพ. 
 ข่าวอบรมภายนอก รพ. 
 บทความวิชาการ 
 
ระบบบริการ
 Mail รพ.ขอนแก่น 
 ระบบจองห้องพิเศษ 
 ตรวจสอบสิทธิ 
 ระบบ Refer 
 งานบริการข้อมูล Online 
 จองห้องประชุม 
 Download เอกสาร 
 ห้องสมุด Online 
 ห้องสมุดภาพ  
 นัดหมายแพทย์ 
 
รายงาน/ความรู้
 Disease Management 
 ระบบยาโรงพยาบาลขอนแก่น 
 Antiblogram KKH 
 จุลสาร 
 เครื่องแบบพยาบาล 
 บัญชียา รพ.ขอนแก่น 
 รายงานทะเบียนมะเร็ง 
 Blog 
 Indicator รง.5 
 สถิติที่น่าสนใจ 
 Drg Indicator 
 Template 


visited : 5665484
since 1 กย.48
(วันนี้ 4291 ครั้ง)


lastupdate 7 พค.52


 ข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่
รมว.สธ. มอบนโยบายการทำงาน 8 ข้อ สู่เป้าหมาย “ประชาชนมีสุขภาพดี”
ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 25 สิงหาคม 2558 14:22 (อ่าน 302 ครั้ง - 260/42)

           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายการทำงาน 8 ข้อ กำหนดค่านิยมและแนวทางการทำงาน เน้นซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้โปร่งใส มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญในสิ่งที่ถูกต้อง นำไปสู่เป้าหมายคนไทยสุขภาพดี ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนองนโยบายด้.....

รายละเอียด... 

รพ.ขอนแก่น รับโล่เกียรติคุณ จากสถาบันโรคทรวงอก กระทรวงสาธารณสุข
ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 17 สิงหาคม 2558 14:39 (อ่าน 164 ครั้ง - 90/74)

โรงพยาบาลขอนแก่น รับโล่เกียรติคุณ จากสถาบันโรคทรวงอก กระทรวงสาธารณสุข

ในโครงการ "วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย" 

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

3 รางวัล ดังนี้...

 

1. โรงพยาบาลที่มีการบริหารจัดการข้อ.....

รายละเอียด... 

รพ.ขอนแก่น ได้รับรางวัลโรงพยาบาลต้นแบบระดับประเทศ ด้านโภชนบำบัดฯ
ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 17 สิงหาคม 2558 14:29 (อ่าน 96 ครั้ง - 44/52)

โรงพยาบาลขอนแก่นได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลต้นแบบระดับประเทศ

ด้านโภชนบำบัด โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ในงานประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอน.....

รายละเอียด... 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์  
      ผู้ประกาศ: กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่: 27 กรกฎาคม 2558 14:13(อ่าน 3259 ครั้ง - 2954/305)
 ตัวชี้วัดการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขฯ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 58  
      ผู้ประกาศ: กลุ่่มงานนโยบายและแผนงาน วันที่: 21 มีนาคม 2558 10:57(อ่าน 439 ครั้ง - 38/401)
 ตัวชี้วัด ตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 รอบที่ 1  
      ผู้ประกาศ: กลุ่่มงานนโยบายและแผนงาน วันที่: 23 มกราคม 2558 11:58(อ่าน 687 ครั้ง - 30/657)
   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด....
 ข่าวรับสมัคร
Add 

 บทความวิชาการ
 
 ข่าวประชุม/อบรมภายในโรงพยาบาล (28/สค/2558)
 ประชุมโครงการข้อมูลคนพิการไร้รอยต่อระยะที่ 1
    เวลา 08:00-12:00 น. ห้องแก่นเพชร  
 นำเสนอแผนเงินปี59 ต่อผู้อำนวยการฯ
    เวลา 08:30-16:30 น. ห้องจำลองมุ่งการดี (ส่วนหน้า)  
 ประชุมคณะกรรมการแผนเงินปีงบ 59
    เวลา 08:30-16:30 น. ห้องจำลองมุ่งการดี (ส่วนหลัง)  
 ประชุมเขตสุขภาพที่ 7
    เวลา 08:30-16:30 น. ห้องแก่นเงิน  
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเมินตนเอง QA
    เวลา 08:30-16:30 น. ห้องประมุขจันทวิมล  
 ประชุมพยาบาล OPD
    เวลา 13:30-16:30 น. ห้องแก่นเพชร  

 ข่าวประชุม/อบรม/สัมนาภายนอก
 
 อ่านทั้งหมด....
 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

ค้นหาจากเวบของ kkh.go.th ค้นหาจากเวบทั่วโลก  
ลิขสิทธิ์ © 2005 โรงพยาบาลขอนแก่น. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Content by : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ รพ.ขอนแก่น โทร.0, 1111
Design By : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รพ.ขอนแก่น โทร.0-4333-6789 ต่อ 0 โทรสาร 0-4323-6974 # open from out of hospital. 50.19.136.255
CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)