Home | Link ภายนอก | Logo | ติดต่อโรงพยาบาล | intranet |  
 หน้าปัจจุบัน arrow หน้าหลัก  arrow 
เกี่ยวกับ รพ.
 ประวัติ รพ. 
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
 ผู้อำนวยการ 
 หน่วยงาน  
 โทรศัพท์ภายใน 
 แผนที่ รพ. 
 
ข่าวสาร
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา 
 ข่าวรับสมัคร 
 ข่าวอบรมภายใน รพ. 
 ข่าวอบรมภายนอก รพ. 
 บทความวิชาการ 
 
ระบบบริการ
 Mail รพ.ขอนแก่น 
 ตรวจสอบสิทธิ 
 ระบบ Refer 
 งานบริการข้อมูล Online 
 จองห้องประชุม 
 Download เอกสาร 
 ห้องสมุด Online 
 ห้องสมุดภาพ  
 นัดหมายแพทย์ 
 
รายงาน/ความรู้
 จุลสาร 
 บัญชียา รพ.ขอนแก่น 
 รายงานทะเบียนมะเร็ง 
 Antiblogram KKH 
 เครื่องแบบพยาบาล 
 Template 
 Indicator รง.5 
 Drg Indicator 
 Disease Management 
 สถิติที่น่าสนใจ 
 Blog 
 ระบบยาโรงพยาบาลขอนแก่น 


visited : 4469924
since 1 กย.48
(วันนี้ 3219 ครั้ง)


lastupdate 7 พค.52

 ข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่
“ขอเชิญร่วมให้การต้อนรับและประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการกำกับวิชาชีพพยาบาล”
ผู้ประกาศ: ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานโรงพยาบาล วันที่: 29 สิงหาคม 2557 10:33 (อ่าน 487 ครั้ง - 474/13)

 

“ขอเชิญร่วมต้อนรับและประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการกำกับวิชาชีพพยาบาล”

ขอเชิญร่วมต้อนรับและประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการกำกับวิชาชีพพยาบาล โดย อาจารย์เรวดี  ศิรินคร และ อาจารย์ชณิภาดา  ชิณอุดมพงศ์ ผู้เยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การม.....

รายละเอียด... 

การประกันชีวิตและอุบัติเหตุของเอไอเอ / คุ้มครอง 100,000 – 300,000 บาท
ผู้ประกาศ: ประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 26 สิงหาคม 2557 14:48 (อ่าน 2754 ครั้ง - 2618/136)

การประกันชีวิตและอุบัติเหตุของเอไอเอ / คุ้มครอง 100,000 – 300,000 บาท

 

เพื่อรักษาสิทธิ์ของข้าราชการและลุกจ้างในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้ทำประกันชีวิตและอุบัติเหตุกับบริษัทเอไอเอ ซึ่งจะครบรอบชำระเบี้ยประกันปีที่ 22  ในวันที่ 30 กันยายน 2557 โครงการนี้ใ.....

รายละเอียด... 

ขอแจ้งงดจำหน่ายอาหาร
ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 21 สิงหาคม 2557 15:17 (อ่าน 53 ครั้ง - 17/36)

ขอแจ้งงดจำหน่ายอาหาร

     ด้วย ในวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557 นี้ โรงพยาบาลขอนแก่น จะทำการล้างขัดพื้นร้านอาหาร ชั้นใต้ถุน อาคารสมเด็จพระเทพฯ ลงแว๊กเคลือบเงาพื้น ล้างเครื่องกรองน้ำ ตู้น้ำดื่มและตรวจนับถ้วยชาม ประจำเดือนสิงหาคม 2557 ครั้งที่ 2 ในเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ในการนี้.....

รายละเอียด... 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 รพ.ขอนแก่น ร่วมงานพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 20 สิงหาคม 2557 17:47(อ่าน 333 ครั้ง - 284/49)
 ขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬา รพ.ขอนแก่น จากกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่35  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 19 สิงหาคม 2557 10:38(อ่าน 1819 ครั้ง - 1734/85)
 รพ.ขอนแก่น จัดประชุมรวมพลังพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เป็นจังหวัดที่อยู่เย็นเป็นสุขฯ  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 18 สิงหาคม 2557 18:05(อ่าน 129 ครั้ง - 89/40)
 ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด รพ.ขอนแก่น จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 18 สิงหาคม 2557 18:01(อ่าน 398 ครั้ง - 353/45)
 รู้เท่าทัน 'โรคติดเชื้ออีโบลา'  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 18 สิงหาคม 2557 15:06(อ่าน 433 ครั้ง - 367/66)
 ขอเลื่อนการประกาศผล ประกวดคำขวัญ'การหลีกทางให้รถพยาบาล'  
      ผู้ประกาศ: ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด (อาคาร Taumacenter) วันที่: 31 กรกฎาคม 2557 14:25(อ่าน 161 ครั้ง - 65/96)
 Download เอกสาร Oral Presentation สัมมนาไร้รอยต่อฯ 26-27 มิถุนายน 2557  
      ผู้ประกาศ: กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่: 27 มิถุนายน 2557 16:52(อ่าน 332 ครั้ง - 60/272)
 Download ebook งานประชุมวิชาการโรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๗  
      ผู้ประกาศ: กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่: 24 มิถุนายน 2557 14:45(อ่าน 260 ครั้ง - 84/176)
 กลับมาแล้ว กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมดนตรีสร้างสุข ดนตรีจิตอาสา  
      ผู้ประกาศ: ฝายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 6 มีนาคม 2556 14:56(อ่าน 2057 ครั้ง - 496/1561)
 ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤบำบัติ รพ.ขอนแก่น และเครือข่าย ซ้อมรับสาธารณภัย จ.ขอนแก่น  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 4 กันยายน 2555 21:16(อ่าน 2543 ครั้ง - 864/1679)
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างอาคารรังสีรักษาฯ  
      ผู้ประกาศ: วันที่: 28 สิงหาคม 2555 16:17(อ่าน 2207 ครั้ง - 394/1813)
 ศูนย์คลังเลือดกลาง ร่วมโครงการ ทำดีจัดเต็ม เยาวชนไทยให้โลหิต  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 27 สิงหาคม 2555 12:03(อ่าน 1813 ครั้ง - 123/1690)
 โรงพยาบาลขอนแก่นเตือน ภัยโรคฉี่หนู  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 16 สิงหาคม 2555 10:03(อ่าน 1862 ครั้ง - 111/1751)
 รพ.ขอนแก่น ร่วมประชุมหารือกับ เทศบาลนครขอนแก่น  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 6 สิงหาคม 2555 17:38(อ่าน 1862 ครั้ง - 85/1777)
  รพ.ขอนแก่น ปิดห้องตรวจโรคทั่วไป ในวันเสาร์ - อาทิตย์ เริ่ม 15 ส.ค.นี้  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 2 สิงหาคม 2555 10:11(อ่าน 3126 ครั้ง - 999/2127)
 ร.พ ขอนแก่นร่วมแจ้งเตือน โรคมือ เท้า ปาก Hand Foot and Mouth Disease  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 17 กรกฎาคม 2555 17:19(อ่าน 1994 ครั้ง - 352/1642)
 ขอเชิญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล พระภิกษุ - สามเณร ที่มารับบริการ ณ OPD  
      ผู้ประกาศ: วันที่: 25 มิถุนายน 2555 15:37(อ่าน 1955 ครั้ง - 151/1804)
 ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้าง “อาคารรังสีรักษา หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก” โรงพยาบาล  
      ผู้ประกาศ: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่: 30 มีนาคม 2555 11:37(อ่าน 3145 ครั้ง - 413/2732)
 โครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2555 14:15(อ่าน 4079 ครั้ง - 746/3333)
 ขอนแก่นเวชสาร สามารถเปิดอ่านบน Ipad ได้แล้ว  
      ผู้ประกาศ: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่: 18 มกราคม 2555 13:16(อ่าน 1983 ครั้ง - 276/1707)
   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด....
 ข่าวรับสมัคร
Add 

 บทความวิชาการ
 
 ข่าวประชุม/อบรมภายในโรงพยาบาล (30/สค/2557)
 Gen y ใจกตัญญูดูแลผู้สูงวัยใส่ใจบ้านเกิด
    เวลา 08:00-16:00 น. ห้องประมุขจันทวิมล  
 ประชุมอนุกรรมการด้านสรุปผลการดำเนินงานตามข้อตกลงแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ๒ สถาบัน (MOU
    เวลา 09:00-12:00 น. ห้องแก่นเพชร  
 นำเสนอและพิจารณาแผนเงินปี 58
    เวลา 09:00-16:30 น. ห้องจำลองมุ่งการดี (ส่วนหน้า)  

 ข่าวประชุม/อบรม/สัมนาภายนอก
 
 อ่านทั้งหมด....
 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

ค้นหาจากเวบของ kkh.go.th ค้นหาจากเวบทั่วโลก  
ลิขสิทธิ์ © 2005 โรงพยาบาลขอนแก่น. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Content by : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ รพ.ขอนแก่น โทร.0, 1111
Design By : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รพ.ขอนแก่น โทร.0-4333-6789 ต่อ 0 โทรสาร 0-4323-6974 # open from out of hospital. 54.237.32.10
CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)