Home | Link ภายนอก | Logo | ติดต่อโรงพยาบาล | intranet |  
 หน้าปัจจุบัน arrow หน้าหลัก  arrow 
เกี่ยวกับ รพ.
 ประวัติ รพ. 
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
 ผู้อำนวยการ 
 หน่วยงาน  
 โทรศัพท์ภายใน 
 แผนที่ รพ. 
 
ข่าวสาร
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา 
 ข่าวรับสมัคร 
 ข่าวอบรมภายใน รพ. 
 ข่าวอบรมภายนอก รพ. 
 บทความวิชาการ 
 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 
 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 
 
ระบบบริการ
 Mail รพ.ขอนแก่น 
 ระบบจองห้องพิเศษ 
 ตรวจสอบสิทธิ 
 ระบบ Refer 
 งานบริการข้อมูล Online 
 Download เอกสาร 
 จองห้องประชุม 
 ห้องสมุด Online 
 ห้องสมุดภาพ  
 นัดหมายแพทย์ 
 
รายงาน/ความรู้
 ระบบยาโรงพยาบาลขอนแก่น 
 Antiblogram KKH 
 จุลสาร 
 เครื่องแบบพยาบาล 
 บัญชียา รพ.ขอนแก่น 
 รายงานทะเบียนมะเร็ง 
 Indicator รง.5 
 Drg Indicator 
 Disease Management 
 สถิติที่น่าสนใจ 
 Blog 
 Template 


visited : 7612924
since 1 กย.48
(วันนี้ 417 ครั้ง)


lastupdate 7 พค.52

 ข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่
รับมอบบริจาคพัดลม จำนวน 19 ตัว
ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 25 กรกฎาคม 2559 15:14 (อ่าน 28 ครั้ง - 21/7)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2559  เวลา 14.00 น. โรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบบริจาคพัดลม จำนวน 19 ตัว

 จากคุณ ศุภลักษณ์ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ  เพื่อมอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น และอุทิศส่วนกุศลให้อาม่าห่วง  ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ

 

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญด้วยค่.....

รายละเอียด... 

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์) ตรวจเยี่ยม รพ.ขอนแก่น
ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 25 กรกฎาคม 2559 14:43 (อ่าน 21 ครั้ง - 13/8)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์) ตรวจเยี่ยม รพ.ขอนแก่น


วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 นายแพทย์สมศักดิ์  อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถ.....

รายละเอียด... 

รับมอบเงินบริจาค จากชมรมผู้สูงอายุ
ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 25 กรกฎาคม 2559 13:57 (อ่าน 10 ครั้ง - 3/7)

วันที่ 23 กรกฎาคม 2559  นพ.เสกสรร  สุวรรณแพง หัวหน้ากลุ่มงานภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ  คุณจุรีพร  บวรผดุงกิตติ  รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และคุณเดือนเพ็ญ  พิริยะวรรธน์  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น  .....

รายละเอียด... 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 รับการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปี 2559  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 25 กรกฎาคม 2559 13:25(อ่าน 49 ครั้ง - 40/9)
 รับมอบเงินบริจาค เพื่อซื้อเตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วย  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 22 กรกฎาคม 2559 18:15(อ่าน 95 ครั้ง - 42/53)
 ของดการจำหน่ายอาหาร 1 วัน  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 22 กรกฎาคม 2559 17:56(อ่าน 17 ครั้ง - 3/14)
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.นครพนม  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 22 กรกฎาคม 2559 17:46(อ่าน 18 ครั้ง - 4/14)
 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการประชุม สป.สัญจร ครั้งที่ 7 ปี 2559  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 22 กรกฎาคม 2559 17:29(อ่าน 31 ครั้ง - 13/18)
 ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนกลยุทธ์ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 22 กรกฎาคม 2559 15:58(อ่าน 18 ครั้ง - 4/14)
 บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (วันแม่แห่งชาติ)  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 22 กรกฎาคม 2559 15:32(อ่าน 37 ครั้ง - 25/12)
 ประชุมวิชาการมะเร็ง ประจำปี 2559 ณ โรงแรมเจริญธานี  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 22 กรกฎาคม 2559 14:44(อ่าน 25 ครั้ง - 10/15)
 รับมอบบริจาครถเข็นสำหรับบคนพิการ จำนวน 9 คัน  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 21 กรกฎาคม 2559 17:14(อ่าน 25 ครั้ง - 14/11)
 ต้อนรับ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 21 กรกฎาคม 2559 16:54(อ่าน 22 ครั้ง - 10/12)
 รับมอบเงินบริจาค เพื่อมอบให้ครุภัณฑ์ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 21 กรกฎาคม 2559 16:32(อ่าน 18 ครั้ง - 2/16)
 ขอเชิญตรวจไวรัสตับอักเสบบี ฟรี ! 100 คน ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 16 กรกฎาคม 2559 10:53(อ่าน 898 ครั้ง - 817/81)
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 16 กรกฎาคม 2559 10:44(อ่าน 44 ครั้ง - 19/25)
 รับมอบบริจาครถเข็นสำหรับผู้ป่วย  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 14 กรกฎาคม 2559 16:58(อ่าน 36 ครั้ง - 4/32)
 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ( AEC ) การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ครั้งที่ 2  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 14 กรกฎาคม 2559 11:04(อ่าน 481 ครั้ง - 440/41)
 รับมอบเงินบริจาค เพื่อซื้อเตียงไฟฟ้า  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 13 กรกฎาคม 2559 16:15(อ่าน 25 ครั้ง - 0/25)
 จัดอบรมการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจ GE Healthcare รุ่น lvent 201  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 12 กรกฎาคม 2559 16:14(อ่าน 413 ครั้ง - 376/37)
 รพ.ขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 12 กรกฎาคม 2559 15:22(อ่าน 132 ครั้ง - 99/33)
 รพ.ขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 12 กรกฎาคม 2559 15:09(อ่าน 107 ครั้ง - 72/35)
 รับมอบเงินบริจาค  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 12 กรกฎาคม 2559 14:53(อ่าน 69 ครั้ง - 40/29)
 โรงพยาบาลขอนแก่น ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 12 กรกฎาคม 2559 14:09(อ่าน 61 ครั้ง - 27/34)
 ส่งสรุปผลการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนา ปีงบประมาณ 2559 และส่งแผนปฏิบัติการ ปี 2560  
      ผู้ประกาศ: วันที่: 9 กรกฎาคม 2559 11:22(อ่าน 177 ครั้ง - 134/43)
 ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนประชุมวิชาการโรงพยาบาลขอนแก่น ICEE ปี 2559  
      ผู้ประกาศ: กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่: 23 มิถุนายน 2559 14:22(อ่าน 833 ครั้ง - 621/212)
 ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญสมวาร (ครบ 50 วัน) ดร.พระครูสิริสารธรรม  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 24 ธันวาคม 2558 09:50(อ่าน 599 ครั้ง - 101/498)
 โรคคอตีบ โรคติดต่อตัวร้าย ป้องกันได้ด้วยวัคซีน  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 21 กันยายน 2558 12:16(อ่าน 1540 ครั้ง - 932/608)
 ตัวชี้วัด ตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 รอบที่ 1  
      ผู้ประกาศ: กลุ่่มงานนโยบายและแผนงาน วันที่: 23 มกราคม 2558 11:58(อ่าน 1656 ครั้ง - 86/1570)
   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด....
 ข่าวรับสมัคร
Add 

 บทความวิชาการ
 
 ข่าวประชุม/อบรมภายในโรงพยาบาล (26/กค/2559)
 ทบทวนการปฏิบัติงาน
    เวลา 08:00-16:30 น. ห้องแก่นทอง  
 Resident Maxillofacial
    เวลา 08:00-16:30 น. ห้องแก่นเงิน  
 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
    เวลา 08:30-12:00 น. ห้องจำลองมุ่งการดี (ส่วนหน้า)  
 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
    เวลา 08:30-12:00 น. ห้องจำลองมุ่งการดี (ส่วนหลัง)  
 ประชุมกลุ่มภารกิจอำนวยการ
    เวลา 09:00-12:00 น. ห้องแก่นเพชร  
 การสมัครบริการกรุงไทยพร้อมเพย์
    เวลา 09:00-16:30 น. ห้องประมุขจันทวิมล  
 นำเสนอ pct
    เวลา 13:00-16:00 น. ห้องจำลองมุ่งการดี (ส่วนหลัง)  
 แผนเงินกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
    เวลา 13:00-16:00 น. ห้องจำลองมุ่งการดี (ส่วนหน้า)  

 ข่าวประชุม/อบรม/สัมนาภายนอก
 
 อ่านทั้งหมด....
 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

ค้นหาจากเวบของ kkh.go.th ค้นหาจากเวบทั่วโลก  
ลิขสิทธิ์ © 2005 โรงพยาบาลขอนแก่น. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Content by : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ รพ.ขอนแก่น โทร.0, 1111
Design By : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รพ.ขอนแก่น โทร.0-4333-6789 ต่อ 0 โทรสาร 0-4323-6974 # open from out of hospital. 54.224.22.27
CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)