Home | Link ภายนอก | Logo | ติดต่อโรงพยาบาล | intranet |  
 หน้าปัจจุบัน arrow หน้าหลัก  arrow 
เกี่ยวกับ รพ.
 ประวัติ รพ. 
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
 ผู้อำนวยการ 
 หน่วยงาน  
 โทรศัพท์ภายใน 
 นโยบายโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 
 นโนบายอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล 
 แผนที่ รพ. 
 
ข่าวสาร
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 
 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ 2561 
 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา 
 ข่าวรับสมัคร 
 ข่าวอบรมภายใน รพ. 
 ข่าวอบรมภายนอก รพ. 
 บทความวิชาการ 
 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 
 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 
 
ระบบบริการ
 Mail รพ.ขอนแก่น 
 ระบบจองห้องพิเศษ 
 Long Term Care 
 ตรวจสอบสิทธิ 
 ระบบ Refer 
 งานบริการข้อมูล Online 
 Download เอกสาร 
 จองห้องประชุม 
 ห้องสมุด Online 
 ห้องสมุดภาพ  
 นัดหมายแพทย์ 
 
 Indicator รง.5 
 Drg Indicator 
 Disease Management 
 สถิติที่น่าสนใจ 
 Blog 
 ระบบยาโรงพยาบาลขอนแก่น 
 Template 
 จุลสาร 
 เครื่องแบบพยาบาล 
 บัญชียา รพ.ขอนแก่น 
 รายงานทะเบียนมะเร็ง 
 Antiblogram KKH 


visited : 11706456
since 1 กย.48
(วันนี้ 9692 ครั้ง)


lastupdate 7 พค.52

 ข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่
รพ.ขอนแก่น ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านศูนย์เรียนรู้ทางการพยาบาล
ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 25 พฤษภาคม 2561 10:42 (อ่าน 15 ครั้ง - 12/3)

 

       โรงพยาบาลขอนแก่น โดย พว.อัญชลี  โสภณ  รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วย ดร.จงกลณี จันทรศิริ รองหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ  พว.ผนึกแก้ว  คลังคา หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ร่วมต้อนรับคณ.....

รายละเอียด... 

รพ.ขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2
ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 23 พฤษภาคม 2561 11:31 (อ่าน 42 ครั้ง - 42/0)

 

        เมื่อวันนี้ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2 .....

รายละเอียด... 

โรงพยาบาลขอนแก่น ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ
ผู้ประกาศ: กลุ่มการพยาบาล วันที่: 23 พฤษภาคม 2561 09:27 (อ่าน 224 ครั้ง - 224/0)

ประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัคร

  โรงพยาบาลขอนแก่นประกาศรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ โดยสมารถติดต่อรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล อาคารสิรินธร ชั้น 4 โรงพยาบาลขอนแก่น.....

รายละเอียด... 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 รพ.ขอนแก่นเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คุณภาพ ความปลอดภัย  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 22 พฤษภาคม 2561 16:45(อ่าน 28 ครั้ง - 28/0)
 รพ.ขอนแก่น ร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 21 พฤษภาคม 2561 11:14(อ่าน 101 ครั้ง - 101/0)
 รพ.ขอนแก่น จัดโครงการสานสัมพันธ์และเตรียมความพร้อมแพทย์จบใหม่ รุ่นที่ 18/2560  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 18 พฤษภาคม 2561 14:17(อ่าน 354 ครั้ง - 354/0)
 รพ.ขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKUIC)  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 18 พฤษภาคม 2561 13:54(อ่าน 351 ครั้ง - 351/0)
 พิธีเปิดโครงการพาน้องท่องฝัน สานสัมพันธ์ผู้ดูแลปีที่ 10 รพ.ขอนแก่น  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 17 พฤษภาคม 2561 16:15(อ่าน 402 ครั้ง - 402/0)
 รพ.ขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค เพื่อซื้อคลิปเด็กอ่อน จำนวน 16 ตัว  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 16 พฤษภาคม 2561 16:40(อ่าน 378 ครั้ง - 378/0)
 รพ.ขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค จากผู้ป่วยและครอบครัว  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 16 พฤษภาคม 2561 15:09(อ่าน 359 ครั้ง - 359/0)
 รพ.ขอนแก่น จัดกิจกรรม “วันพยาบาลสากล”  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 15 พฤษภาคม 2561 16:22(อ่าน 389 ครั้ง - 389/0)
 รับสมัคร แพทย์ผู้สนใจรับทุนแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 15 พฤษภาคม 2561 15:50(อ่าน 397 ครั้ง - 397/0)
 ขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ป A และ O โดยด่วน !  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 15 พฤษภาคม 2561 15:32(อ่าน 373 ครั้ง - 373/0)
 โครงการ “ป้องกันสุขภาพพนักงานในสถานประกอบการจังหวัดขอนแก่น”  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 15 พฤษภาคม 2561 15:22(อ่าน 354 ครั้ง - 354/0)
 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้เพื่อการพัฒน  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 11 พฤษภาคม 2561 14:39(อ่าน 500 ครั้ง - 500/0)
 รพ.ขอนแก่น จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาต่อยอดศูนย์เรียนรู้ฯ  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 11 พฤษภาคม 2561 11:12(อ่าน 517 ครั้ง - 517/0)
 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ระดับชำนาญการพิเศษ  
      ผู้ประกาศ: กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล วันที่: 2 พฤษภาคม 2561 16:43(อ่าน 747 ครั้ง - 747/0)
 โรคคอตีบ โรคติดต่อตัวร้าย ป้องกันได้ด้วยวัคซีน  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 21 กันยายน 2558 12:16(อ่าน 5394 ครั้ง - 3944/1450)
 ตัวชี้วัด ตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 รอบที่ 1  
      ผู้ประกาศ: กลุ่่มงานนโยบายและแผนงาน วันที่: 23 มกราคม 2558 11:58(อ่าน 5462 ครั้ง - 3028/2434)
   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด....
 ข่าวรับสมัคร
Add 

 บทความวิชาการ
 
 ข่าวประชุม/อบรมภายในโรงพยาบาล (25/พค/2561)
 อบรมข้าราชการใหม่ ปี 2561 รุ่น 2
    เวลา 06:00-22:00 น. ห้องจำลองมุ่งการดี (ส่วนหน้า)  
 อบรมข้าราชการใหม่ ปี 2561 รุ่น 2
    เวลา 06:00-22:00 น. ห้องจำลองมุ่งการดี (ส่วนหลัง)  
 ประชุมอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(service plan)สาขากุมารเวชกรรม เขตสุขภาพที่ 7
    เวลา 08:30-16:00 น. ห้องแก่นเพชร  
 E-learning HA201 พื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล
    เวลา 09:00-16:30 น. ห้องประมุขจันทวิมล  
 ประชุมคณะกรรมการRCS
    เวลา 09:30-12:30 น. ห้องแก่นเงิน  
 คณะกรรมการธรรมาภิบาล
    เวลา 13:30-16:00 น. ห้องแก่นเงิน  

 ข่าวประชุม/อบรม/สัมนาภายนอก
 
 อ่านทั้งหมด....
 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

ค้นหาจากเวบของ kkh.go.th ค้นหาจากเวบทั่วโลก  
ลิขสิทธิ์ © 2005 โรงพยาบาลขอนแก่น. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Content by : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ รพ.ขอนแก่น โทร.0, 1111
Design By : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รพ.ขอนแก่น โทร.043-232555 ต่อ 0 โทรสาร 0-4323-6974 # open from Interhospital. 54.224.91.58
CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)