Home | Link ภายนอก | Logo | ติดต่อโรงพยาบาล | intranet |  
 หน้าปัจจุบัน arrow หน้าหลัก  arrow 
เกี่ยวกับ รพ.
 ประวัติ รพ. 
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
 ผู้อำนวยการ 
 หน่วยงาน  
 โทรศัพท์ภายใน 
 แผนที่ รพ. 
 
ข่าวสาร
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา 
 ข่าวรับสมัคร 
 ข่าวอบรมภายใน รพ. 
 ข่าวอบรมภายนอก รพ. 
 บทความวิชาการ 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 
 
ระบบบริการ
 ระบบจองห้องพิเศษ 
 Mail รพ.ขอนแก่น 
 ตรวจสอบสิทธิ 
 ระบบ Refer 
 งานบริการข้อมูล Online 
 จองห้องประชุม 
 Download เอกสาร 
 ห้องสมุด Online 
 ห้องสมุดภาพ  
 นัดหมายแพทย์ 
 
 Indicator รง.5 
 Blog 
 ระบบยาโรงพยาบาลขอนแก่น 
 Antiblogram KKH 
 จุลสาร 
 เครื่องแบบพยาบาล 
 บัญชียา รพ.ขอนแก่น 
 รายงานทะเบียนมะเร็ง 
 สถิติที่น่าสนใจ 
 Disease Management 
 Drg Indicator 
 Template 


visited : 7217166
since 1 กย.48
(วันนี้ 2483 ครั้ง)


lastupdate 7 พค.52

 ข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การมีส่วนร่วมฐานข้อมูลพลังงานโรงพยาบาล
ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 4 พฤษภาคม 2559 17:23 (อ่าน 118 ครั้ง - 106/12)

วันที่ 4 พฤษภาคม  2559  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมประมุข จันทวิมล ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น โดยคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การมีส่วนร่วมฐานข้อมูลพลังงานโรงพยาบาล มาตรการ และกรณีศึกษา  มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรในห.....

รายละเอียด... 

ประกาศผลการตัดสินการประกวดคำขวัญและโลโก้อนุรักษ์พลังงาน
ผู้ประกาศ: วันที่: 4 พฤษภาคม 2559 16:37 (อ่าน 759 ครั้ง - 731/28)

        ประกาศผลการตัดสินการประกวดคำขวัญอนุรักษ์พลังงาน รพ.ขอนแก่น

างวัลชนะเลิศอันดับ 1        

      พญ.วไลรัตน์  ภักดีไทย   นายแพทย์ชำนาญการ  กลุ่มงานรังสีวิทยา               .....

รายละเอียด... 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 4 พฤษภาคม 2559 15:02 (อ่าน 74 ครั้ง - 56/18)

วันที่ 3 พฤษภาคม 2559  เวลา 08.30 - 16.00 น.  นพ.เสกสรร  สุวรรณแพง ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์โรคมะเร็ง และนางจุรีพร  บวรผดุงกิตติ หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื.....

รายละเอียด... 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 แจ้งการส่งเวชระเบียนผู้ป่วยในช่วงวันหยุดยาว  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 3 พฤษภาคม 2559 15:50(อ่าน 120 ครั้ง - 98/22)
 โรงพยาบาลขอนแก่น ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเขตสุขภาพที่ 4  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 3 พฤษภาคม 2559 11:47(อ่าน 140 ครั้ง - 112/28)
  สัมมนาวิชาการนานาชาติ เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 10  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 2 พฤษภาคม 2559 13:50(อ่าน 47 ครั้ง - 18/29)
 ผู้ว่าฯ จังหวัดขอนแก่น เยี่ยมผู้ประกันตนเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 2 พฤษภาคม 2559 11:10(อ่าน 218 ครั้ง - 196/22)
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก รพ.มหาราชนครราชสีมา  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 29 เมษายน 2559 16:33(อ่าน 123 ครั้ง - 87/36)
 ขอเชิญ ร่วมให้การต้อนรับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 29 เมษายน 2559 14:23(อ่าน 127 ครั้ง - 99/28)
 ขอชื่นชม เภสัชกรพัฒนา จันทร์จรัสทอง กลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลขอนแก่น  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 28 เมษายน 2559 17:03(อ่าน 1073 ครั้ง - 1028/45)
 โรงพยาบาลขอนแก่น ศึกษาดูงาน ณ The University of South Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 28 เมษายน 2559 16:42(อ่าน 574 ครั้ง - 528/46)
 วิ่งต่อลมหายใจให้น้อง วิ่งการกุศล เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจให้ผู้ป่วยเด็ก  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 27 เมษายน 2559 13:17(อ่าน 898 ครั้ง - 807/91)
 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร 'พัฒนาสมรรถนะบุคลากรขณะส่งต่อผู้ป่วย รุ่นที่ 7'  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 27 เมษายน 2559 11:49(อ่าน 435 ครั้ง - 389/46)
 จำหน่ายหมวกนิรภัยสำหรับเด็ก  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 26 เมษายน 2559 09:33(อ่าน 71 ครั้ง - 14/57)
 เปิดให้บริการคลินิคนอกเวลา ห้องศัลยกรรมทรงอก  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 25 เมษายน 2559 16:04(อ่าน 70 ครั้ง - 13/57)
 รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 25 เมษายน 2559 16:01(อ่าน 331 ครั้ง - 157/174)
 รพ.รับมอบรถเข็นและเตียงผู้ป่วย  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 25 เมษายน 2559 15:45(อ่าน 81 ครั้ง - 31/50)
 รพ.ขอนแก่น เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี 2559  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 25 เมษายน 2559 15:18(อ่าน 83 ครั้ง - 34/49)
 รพ.ขก. จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ และพิธีทำบุญให้แก่ผู้บริจาคอวัยวะ  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 23 เมษายน 2559 15:06(อ่าน 281 ครั้ง - 231/50)
 สายคล้องป้าย ID โรงพยาบาล  
      ผู้ประกาศ: กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล วันที่: 4 เมษายน 2559 13:41(อ่าน 439 ครั้ง - 326/113)
 ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญสมวาร (ครบ 50 วัน) ดร.พระครูสิริสารธรรม  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 24 ธันวาคม 2558 09:50(อ่าน 441 ครั้ง - 94/347)
 โรคคอตีบ โรคติดต่อตัวร้าย ป้องกันได้ด้วยวัคซีน  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 21 กันยายน 2558 12:16(อ่าน 1413 ครั้ง - 929/484)
 ตัวชี้วัด ตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 รอบที่ 1  
      ผู้ประกาศ: กลุ่่มงานนโยบายและแผนงาน วันที่: 23 มกราคม 2558 11:58(อ่าน 1497 ครั้ง - 84/1413)
   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด....
 ข่าวรับสมัคร
Add 

 บทความวิชาการ
 
 ข่าวประชุม/อบรมภายในโรงพยาบาล (06/พค/2559)

 ข่าวประชุม/อบรม/สัมนาภายนอก
 
 อ่านทั้งหมด....
 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

ค้นหาจากเวบของ kkh.go.th ค้นหาจากเวบทั่วโลก  
ลิขสิทธิ์ © 2005 โรงพยาบาลขอนแก่น. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Content by : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ รพ.ขอนแก่น โทร.0, 1111
Design By : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รพ.ขอนแก่น โทร.0-4333-6789 ต่อ 0 โทรสาร 0-4323-6974 # open from out of hospital. 107.20.75.142
CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)