Home | Link ภายนอก | Logo | ติดต่อโรงพยาบาล | intranet |  
 หน้าปัจจุบัน arrow หน้าหลัก  arrow 
เกี่ยวกับ รพ.
 ประวัติ รพ. 
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
 ผู้อำนวยการ 
 หน่วยงาน  
 โทรศัพท์ภายใน 
 แผนที่ รพ. 
 
ข่าวสาร
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา 
 ข่าวรับสมัคร 
 ข่าวอบรมภายใน รพ. 
 ข่าวอบรมภายนอก รพ. 
 บทความวิชาการ 
 
ระบบบริการ
 Mail รพ.ขอนแก่น 
 ระบบจองห้องพิเศษ 
 ตรวจสอบสิทธิ 
 ระบบ Refer 
 งานบริการข้อมูล Online 
 จองห้องประชุม 
 Download เอกสาร 
 ห้องสมุด Online 
 ห้องสมุดภาพ  
 นัดหมายแพทย์ 
 
รายงาน/ความรู้
 Disease Management 
 ระบบยาโรงพยาบาลขอนแก่น 
 Antiblogram KKH 
 จุลสาร 
 เครื่องแบบพยาบาล 
 บัญชียา รพ.ขอนแก่น 
 รายงานทะเบียนมะเร็ง 
 Blog 
 Indicator รง.5 
 สถิติที่น่าสนใจ 
 Drg Indicator 
 Template 


visited : 5251499
since 1 กย.48
(วันนี้ 3060 ครั้ง)


lastupdate 7 พค.52

 ข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่
ขอเชิญร่วมงานฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ 72 ปี ถวายแด่ ดร.พระครูสิริสารธรรม
ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 26 พฤษภาคม 2558 09:04 (อ่าน 437 ครั้ง - 386/51)

ขอเชิญร่วมงานฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ 72 ปี ถวายแด่ ดร.พระครูสิริสารธรรม 

                     ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมงานฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ 72 ปี ถวายแด่พระเดชพระคุณ ดร.พระครูสิริสารธรรม  เจ้าคณะตำบลโคกสี เจ้าอาวาสวัดศ.....

รายละเอียด... 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี
ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 25 พฤษภาคม 2558 16:40 (อ่าน 874 ครั้ง - 580/294)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2558

1. นางสาวนิตยา บุญช่วย

2. นางสาวชนาภัทร แสนตา

3. นายสุรเดช มีดา

4. นางสาวบุษบา หาญมาก

5. นางสาวกฤติยา สุขสาลี

6. นางสาวปรัชนีย์ นาคนชม

7. นางสาวอ.....

รายละเอียด... 

“พิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารบริการและจอดรถ 9 ชั้น”
ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 25 พฤษภาคม 2558 16:34 (อ่าน 290 ครั้ง - 256/34)

“พิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารบริการและจอดรถ 9 ชั้น”

                 โรงพยาบาลขอนแก่น  ได้จัด “พิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารบริการและจอดรถ 9 ชั้น” เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมจำลอง ม.....

รายละเอียด... 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศจากช่างไฟฟ้า  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 22 พฤษภาคม 2558 12:30(อ่าน 446 ครั้ง - 397/49)
 ขอเชิญร่วม “พิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารบริการและจอดรถ 9 ชั้น”  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 21 พฤษภาคม 2558 09:52(อ่าน 655 ครั้ง - 588/67)
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก รพ.พุทธโสธร  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 18 พฤษภาคม 2558 22:30(อ่าน 252 ครั้ง - 182/70)
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันะ์และบริการทั่วไป วันที่: 18 พฤษภาคม 2558 22:15(อ่าน 536 ครั้ง - 468/68)
 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ UR Day 2015  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่: 18 พฤษภาคม 2558 21:41(อ่าน 323 ครั้ง - 236/87)
 บุคลากร รพ.ขอนแก่น สามารถจอดรถข้างหอพักพยาบาล 5 ได้  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 18 พฤษภาคม 2558 09:38(อ่าน 1210 ครั้ง - 1119/91)
 เรียนเชิญ แพทย์ พยาบาลแกนนำPalliative care ร่วมฟังการบรรยาย  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 15 พฤษภาคม 2558 15:20(อ่าน 204 ครั้ง - 151/53)
 ขอเชิญคณะกรรมการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 15 พฤษภาคม 2558 14:40(อ่าน 47 ครั้ง - 12/35)
 เชิญร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน จาก สปสช.  
      ผู้ประกาศ: กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ(ก.ภารกิจพรส.) วันที่: 15 พฤษภาคม 2558 10:03(อ่าน 195 ครั้ง - 114/81)
 มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 มอบเครื่องช่วยหายใจ ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 14 พฤษภาคม 2558 16:34(อ่าน 510 ครั้ง - 457/53)
 ตัวชี้วัดการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขฯ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 58  
      ผู้ประกาศ: กลุ่่มงานนโยบายและแผนงาน วันที่: 21 มีนาคม 2558 10:57(อ่าน 162 ครั้ง - 19/143)
 ตัวชี้วัด ตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 รอบที่ 1  
      ผู้ประกาศ: กลุ่่มงานนโยบายและแผนงาน วันที่: 23 มกราคม 2558 11:58(อ่าน 416 ครั้ง - 26/390)
   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด....
 ข่าวรับสมัคร
Add 

 บทความวิชาการ
 
 ข่าวประชุม/อบรมภายในโรงพยาบาล (27/พค/2558)
 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลขอนแก่น ปี 2559-2563
    เวลา 08:30-12:00 น. ห้องแก่นเพชร  
 การศึกษาดูงาน ของนักศึกษาพยาบาล จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ที่กลุ่มงานโภชนศาสตร์
    เวลา 08:30-12:00 น. ห้องประมุขจันทวิมล  
 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลขอนแก่น ปี 2559-2563
    เวลา 08:30-16:00 น. ห้องแก่นเงิน  
 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลขอนแก่นปี 2559-2563
    เวลา 08:30-16:30 น. ห้องจำลองมุ่งการดี (ส่วนหน้า)  
 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลขอนแก่น ปี 2559-2563
    เวลา 08:30-16:30 น. ห้องจำลองมุ่งการดี (ส่วนหลัง)  
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ Infusion pump
    เวลา 13:00-16:00 น. ห้องประมุขจันทวิมล  
 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลขอนแก่น ปี 2559-2563
    เวลา 13:30-16:00 น. ห้องแก่นเพชร  

 ข่าวประชุม/อบรม/สัมนาภายนอก
 
 อ่านทั้งหมด....
 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

ค้นหาจากเวบของ kkh.go.th ค้นหาจากเวบทั่วโลก  
ลิขสิทธิ์ © 2005 โรงพยาบาลขอนแก่น. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Content by : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ รพ.ขอนแก่น โทร.0, 1111
Design By : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รพ.ขอนแก่น โทร.0-4333-6789 ต่อ 0 โทรสาร 0-4323-6974 # open from out of hospital. 54.147.225.204
CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)