Home | Link ภายนอก | Logo | ติดต่อโรงพยาบาล | intranet |  
 หน้าปัจจุบัน arrow หน้าหลัก  arrow 
เกี่ยวกับ รพ.
 ประวัติ รพ. 
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
 ผู้อำนวยการ 
 หน่วยงาน  
 โทรศัพท์ภายใน 
 แผนที่ รพ. 
 
ข่าวสาร
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา 
 ข่าวรับสมัคร 
 ข่าวอบรมภายใน รพ. 
 ข่าวอบรมภายนอก รพ. 
 บทความวิชาการ 
 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 
 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 
 
ระบบบริการ
 Mail รพ.ขอนแก่น 
 ระบบจองห้องพิเศษ 
 ตรวจสอบสิทธิ 
 ระบบ Refer 
 งานบริการข้อมูล Online 
 Download เอกสาร 
 จองห้องประชุม 
 ห้องสมุด Online 
 ห้องสมุดภาพ  
 นัดหมายแพทย์ 
 
รายงาน/ความรู้
 ระบบยาโรงพยาบาลขอนแก่น 
 Antiblogram KKH 
 จุลสาร 
 เครื่องแบบพยาบาล 
 บัญชียา รพ.ขอนแก่น 
 รายงานทะเบียนมะเร็ง 
 Indicator รง.5 
 Drg Indicator 
 Disease Management 
 สถิติที่น่าสนใจ 
 Blog 
 Template 


visited : 7333068
since 1 กย.48
(วันนี้ 1313 ครั้ง)


lastupdate 7 พค.52

 ข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่
บันทึกเทปรายการ มองอีสานผ่าน NBT 'โครงการวิ่งต่อลมหายใจให้น้อง'
ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 1 มิถุนายน 2559 10:20 (อ่าน 2 ครั้ง - 2/0)

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 นพ.นิทิกร สอนชา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมพูดคุยในรายการ มองอีสานผ่าน NBT ประเด็น "โครงการวิ่งต่อลมหายใจให้น้อง Run2Breath" 
เป็นการวิ่งการกุศล เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจให้ผู้ป่วยเด็ก ในโรงพยาบาลขอนแก่น โดยการวิ่งจะ
.....

รายละเอียด... 

โครงการ 'พาน้องท่องฝัน สานสัมพันธ์ผู้ดูแลปีที่ 8'
ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 31 พฤษภาคม 2559 17:16 (อ่าน 35 ครั้ง - 25/10)

โรงพยาบาลขอนแก่น จัดโครงการพาน้องท่องฝัน สานสัมพันธ์ผู้ดูแล ปีที่ 8   นำโดย พญ.มนธนา  จันทรนิยม  นพ.ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น และทีมงาน ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสานฝันให้เด็กๆ ที่เจ็บป่วยโรคเรื้อรังและเด็กด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยการพาน้องๆเดิ.....

รายละเอียด... 

จัดโครงการ เนื่องใน 'วันงดสูบบุหรี่โลก'
ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 31 พฤษภาคม 2559 14:45 (อ่าน 46 ครั้ง - 34/12)

โรงพยาบาลขอนแก่น จัดโครงการรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก  ปี 2559

วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) โดย ได้มีการประกาศตั้งแต่ พ.ศ. 2531 ( ค.ศ. 1988)

 

โรงพยาบาลขอนแก่น ได้จัดโครงการรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุห.....

รายละเอียด... 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 จัดโครงการปัจฉิมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปี 2559  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 30 พฤษภาคม 2559 13:17(อ่าน 177 ครั้ง - 142/35)
 รพ.ขอนแก่น จัดประชุม 'กินถูก สุขสง่า'  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 27 พฤษภาคม 2559 17:04(อ่าน 175 ครั้ง - 139/36)
 ขอแสดงความยินดีกับ คุณณิชรัตน์ นาควิเชียร  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 27 พฤษภาคม 2559 16:56(อ่าน 755 ครั้ง - 729/26)
 ผอ.ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการ ขอนแก่นเมืองใจดี ออกแบบเพื่อคนทั้งมวล  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 27 พฤษภาคม 2559 16:19(อ่าน 29 ครั้ง - 3/26)
 รพ.ขอนแก่นจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 27 พฤษภาคม 2559 16:00(อ่าน 174 ครั้ง - 146/28)
 ผอ.มอบเกียรติบัตร แก่หน่วยงาน และบุคลากรรพ.ขอนแก่นที่ได้รับรางวัล  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 26 พฤษภาคม 2559 15:55(อ่าน 207 ครั้ง - 175/32)
 พิธีมอบประกาศนียบัตรการฝึกอบรม หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 26 พฤษภาคม 2559 11:20(อ่าน 450 ครั้ง - 414/36)
 คณะกรรมการฯ รับมอบเงิน 'วิ่งต่อลมหายใจให้น้อง'  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 25 พฤษภาคม 2559 17:42(อ่าน 154 ครั้ง - 104/50)
 รพ.ขอนแก่นรับมอบเงินเพื่อซื้อเตียงรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 25 พฤษภาคม 2559 16:39(อ่าน 25 ครั้ง - 5/20)
 ขอเชิญ เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2559  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 25 พฤษภาคม 2559 09:57(อ่าน 405 ครั้ง - 370/35)
 บันทึกเทปรายการ ตอน 'เครื่องช่วยหายใจ ต่อลมหายใจเพื่อน้อง'  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 24 พฤษภาคม 2559 16:29(อ่าน 115 ครั้ง - 87/28)
 โครงการพาน้องท่องฝัน สานสัมพันธ์ผู้ดูแล ปีที่ 8  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 24 พฤษภาคม 2559 15:35(อ่าน 55 ครั้ง - 37/18)
 รับเงินสนับสนุน โครงการวิ่งการกุศล  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 24 พฤษภาคม 2559 14:16(อ่าน 109 ครั้ง - 90/19)
 รับมอบเงินบริจาค เพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจในโครงการวิ่งต่อลมหายใจให้น้อง  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 23 พฤษภาคม 2559 14:33(อ่าน 465 ครั้ง - 443/22)
 สัมมนาการพัฒนาเครือข่ายคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติงานทางการแพทย์ เขตฯ7  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 23 พฤษภาคม 2559 14:01(อ่าน 24 ครั้ง - 2/22)
 จัดโครงการพัฒนาระบบบริหารเครือข่ายโรคมะเร็งและปฏิบัติการผ่าตัดมะเร็งเต้านม  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 19 พฤษภาคม 2559 16:33(อ่าน 169 ครั้ง - 132/37)
 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ผู้ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการสาธารณสุข  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 19 พฤษภาคม 2559 15:04(อ่าน 1011 ครั้ง - 733/278)
 ต้อนรับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 19 พฤษภาคม 2559 14:23(อ่าน 89 ครั้ง - 57/32)
 บันทึกเทปรายการ KTV Tall  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 19 พฤษภาคม 2559 11:24(อ่าน 388 ครั้ง - 362/26)
 รับมอบเงินบริจาค 200,000 บาท  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 19 พฤษภาคม 2559 10:39(อ่าน 89 ครั้ง - 57/32)
 สายคล้องป้าย ID โรงพยาบาล  
      ผู้ประกาศ: กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล วันที่: 4 เมษายน 2559 13:41(อ่าน 497 ครั้ง - 334/163)
 ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญสมวาร (ครบ 50 วัน) ดร.พระครูสิริสารธรรม  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 24 ธันวาคม 2558 09:50(อ่าน 489 ครั้ง - 96/393)
 โรคคอตีบ โรคติดต่อตัวร้าย ป้องกันได้ด้วยวัคซีน  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 21 กันยายน 2558 12:16(อ่าน 1445 ครั้ง - 930/515)
 ตัวชี้วัด ตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 รอบที่ 1  
      ผู้ประกาศ: กลุ่่มงานนโยบายและแผนงาน วันที่: 23 มกราคม 2558 11:58(อ่าน 1542 ครั้ง - 84/1458)
   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด....
 ข่าวรับสมัคร
Add 

 บทความวิชาการ
 
 ข่าวประชุม/อบรมภายในโรงพยาบาล (01/มิย/2559)
 ปฐมนิเทศบุคลกร รพ.ขอนแก่น ปี 2559
    เวลา 08:00-17:00 น. ห้องจำลองมุ่งการดี (ส่วนหน้า)  
 ปฐมนิเทศบุคลกร รพ.ขอนแก่น ปี 2559
    เวลา 08:00-16:00 น. ห้องจำลองมุ่งการดี (ส่วนหลัง)  
 ทบทวนการปฏิบัติงาน
    เวลา 08:00-16:30 น. ห้องแก่นเพชร  
 ทบทวนการปฏิบัติงาน
    เวลา 08:00-12:00 น. ห้องแก่นทอง  
 ทบทวนการปฏิบัติงาน
    เวลา 08:30-16:30 น. ห้องแก่นเงิน  
 ทบทวนการปฏิบัติงาน
    เวลา 13:00-16:30 น. ห้องแก่นทอง  

 ข่าวประชุม/อบรม/สัมนาภายนอก
 
 อ่านทั้งหมด....
 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

ค้นหาจากเวบของ kkh.go.th ค้นหาจากเวบทั่วโลก  
ลิขสิทธิ์ © 2005 โรงพยาบาลขอนแก่น. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Content by : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ รพ.ขอนแก่น โทร.0, 1111
Design By : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รพ.ขอนแก่น โทร.0-4333-6789 ต่อ 0 โทรสาร 0-4323-6974 # open from out of hospital. 54.80.178.172
CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)