Home | Link ภายนอก | Logo | ติดต่อโรงพยาบาล | intranet |  
 หน้าปัจจุบัน arrow หน้าหลัก  arrow 
เกี่ยวกับ รพ.
 ประวัติ รพ. 
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
 ผู้อำนวยการ 
 หน่วยงาน  
 โทรศัพท์ภายใน 
 นโนบายอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล 
 นโยบายโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 
 แผนที่ รพ. 
 
ข่าวสาร
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 
 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ 2561 
 ข่าวรับสมัคร 
 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา 
 ข่าวอบรมภายใน รพ. 
 ข่าวอบรมภายนอก รพ. 
 บทความวิชาการ 
 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 
 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 
 
ระบบบริการ
 ระบบจองห้องพิเศษ 
 Mail รพ.ขอนแก่น 
 Long Term Care 
 ตรวจสอบสิทธิ 
 ระบบ Refer 
 งานบริการข้อมูล Online 
 จองห้องประชุม 
 Download เอกสาร 
 ห้องสมุด Online 
 ห้องสมุดภาพ  
 นัดหมายแพทย์ 
 
รายงาน/ความรู้
 Disease Management 
 Drg Indicator 
 Indicator รง.5 
 สถิติที่น่าสนใจ 
 Blog 
 ระบบยาโรงพยาบาลขอนแก่น 
 Antiblogram KKH 
 จุลสาร 
 เครื่องแบบพยาบาล 
 บัญชียา รพ.ขอนแก่น 
 รายงานทะเบียนมะเร็ง 
 Template 


visited : 12460979
since 1 กย.48
(วันนี้ 6467 ครั้ง)


lastupdate 7 พค.52

 ข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่
รพ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day ครั้งที่ 3
ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 10 สิงหาคม 2561 17:08 (อ่าน 25 ครั้ง - 25/0)

 

          วันนี้ 10 สิงหาคม 2561  ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day ครั้งที่ 3 ประจำ.....

รายละเอียด... 

รพ.ขอนแก่น จัดกิจกรรม “งานวันแม่ประจำปี 2561”
ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 10 สิงหาคม 2561 16:17 (อ่าน 58 ครั้ง - 58/0)

 

        วันนี้ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธาน งานวันแม่ประจำปี 2561”  วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท.....

รายละเอียด... 

รพ.ขอนแก่น โดยกลุ่มงานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลขอนแก่น “จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ”
ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 10 สิงหาคม 2561 15:23 (อ่าน 34 ครั้ง - 34/0)

 

        วันนี้ 10 สิงหาคม  2561 ณ หน้าห้องตรวจสูติกรรม ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 10 สิงหาคม 256 โดยมี คุณร่มฉัตร คุณรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่.....

รายละเอียด... 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 รพ.ขอนแก่น จัดพิธีลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 10 สิงหาคม 2561 14:32(อ่าน 30 ครั้ง - 30/0)
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  
      ผู้ประกาศ: กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล วันที่: 10 สิงหาคม 2561 12:55(อ่าน 120 ครั้ง - 120/0)
 การประเมินผลปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 ประจำปี 2561 (1 ตุลาคม 2561)  
      ผู้ประกาศ: กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล วันที่: 10 สิงหาคม 2561 11:18(อ่าน 193 ครั้ง - 193/0)
 รพ.ขอนแก่น จัดประชุมคณะทำงานเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงาน จังหวัดขอนแก่นครั้งที3  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 9 สิงหาคม 2561 15:53(อ่าน 31 ครั้ง - 31/0)
  รพ.ขอนแก่น ต้อนรับคณะการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาล ในโครงการประกันสังคมปี 61  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 9 สิงหาคม 2561 15:19(อ่าน 23 ครั้ง - 23/0)
 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ โรงพยาบาลขอนแก่น จัดการแข่งขัน CPR Challenge  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 7 สิงหาคม 2561 16:06(อ่าน 74 ครั้ง - 74/0)
 รพ.ขอนแก่น ได้รับรางวัล “DMSc Quality Award” รางวัลคุณภาพฯ ด้านพยาธิคลินิก  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 7 สิงหาคม 2561 15:43(อ่าน 59 ครั้ง - 59/0)
 รับข้าราชการเพื่อย้ายดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ,ชำนาญการ  
      ผู้ประกาศ: กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล วันที่: 7 สิงหาคม 2561 11:17(อ่าน 368 ครั้ง - 368/0)
 รพ.ขอนแก่น จัดงานประชุมวิชาการ “Energy Saving Day 2018”  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 6 สิงหาคม 2561 18:41(อ่าน 166 ครั้ง - 166/0)
 รพ.ขอนแก่น ต้อนรับคณะผู้เข้าตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 6 สิงหาคม 2561 17:10(อ่าน 59 ครั้ง - 59/0)
 รพ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี และซีฯ  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 6 สิงหาคม 2561 16:20(อ่าน 72 ครั้ง - 72/0)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานในระดับสูงขึ้น  
      ผู้ประกาศ: กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล วันที่: 6 สิงหาคม 2561 15:04(อ่าน 250 ครั้ง - 250/0)
 ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดฯในการเยี่ยมผู้ประกันตน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 2 สิงหาคม 2561 16:28(อ่าน 118 ครั้ง - 118/0)
 รพ.ขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค เพื่อจัดซื้อชุดสำหรับผู้ป่วย  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 2 สิงหาคม 2561 14:52(อ่าน 177 ครั้ง - 177/0)
 รับสมัครแพทย์ผู้สนใจ รับทุนแพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยาต้นสังกัดโรงพยาบาล รอบ2  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 1 สิงหาคม 2561 15:14(อ่าน 147 ครั้ง - 147/0)
 รพ.ขอนแก่น ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 1 สิงหาคม 2561 14:40(อ่าน 115 ครั้ง - 115/0)
 รพ.ขอนแก่นร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว66พรรษา  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 31 กรกฎาคม 2561 11:51(อ่าน 136 ครั้ง - 136/0)
 โรคคอตีบ โรคติดต่อตัวร้าย ป้องกันได้ด้วยวัคซีน  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 21 กันยายน 2558 12:16(อ่าน 5605 ครั้ง - 4155/1450)
 ตัวชี้วัด ตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 รอบที่ 1  
      ผู้ประกาศ: กลุ่่มงานนโยบายและแผนงาน วันที่: 23 มกราคม 2558 11:58(อ่าน 5658 ครั้ง - 3224/2434)
   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด....
 ข่าวรับสมัคร
Add 

 บทความวิชาการ
 
 ข่าวประชุม/อบรมภายในโรงพยาบาล (14/สค/2561)
 ประชุมวิชาการการพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายไต
    เวลา 08:30-16:30 น. ห้องแก่นเงิน  
 ประชุมโครงการ?รักษ์สุขภาพ Health Smart & Slim? โรงพยาบาลขอนแก่น ปี 2561
    เวลา 08:30-16:00 น. ห้องประมุขจันทวิมล  
 ประชุมคณะกรรมการบริหารกำลังคน
    เวลา 08:30-12:00 น. ห้องแก่นทอง  
 ประชุมคณะกรรมการงบบุคลากร
    เวลา 09:00-11:30 น. ห้องแก่นเพชร  
 ประชุมกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
    เวลา 12:00-16:30 น. ห้องแก่นเพชร  
 ถอดบทเรียนโครงการพาน้องท่องฝัน ปี 10
    เวลา 13:30-16:00 น. ห้องแก่นทอง  

 ข่าวประชุม/อบรม/สัมนาภายนอก
 
 อ่านทั้งหมด....
 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

ค้นหาจากเวบของ kkh.go.th ค้นหาจากเวบทั่วโลก  
ลิขสิทธิ์ © 2005 โรงพยาบาลขอนแก่น. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Content by : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ รพ.ขอนแก่น โทร.0, 1111
Design By : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รพ.ขอนแก่น โทร.043-232555 ต่อ 0 โทรสาร 0-4323-6974 # open from Interhospital. 54.81.196.35
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)