Home | Link ภายนอก | Logo | ติดต่อโรงพยาบาล | intranet |  
 หน้าปัจจุบัน arrow หน้าหลัก  arrow 
เกี่ยวกับ รพ.
 ประวัติ รพ. 
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
 ผู้อำนวยการ 
 หน่วยงาน  
 โทรศัพท์ภายใน 
 แผนที่ รพ. 
 
ข่าวสาร
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา 
 ข่าวรับสมัคร 
 ข่าวอบรมภายใน รพ. 
 ข่าวอบรมภายนอก รพ. 
 บทความวิชาการ 
 
ระบบบริการ
 Mail รพ.ขอนแก่น 
 ตรวจสอบสิทธิ 
 ระบบ Refer 
 งานบริการข้อมูล Online 
 จองห้องประชุม 
 Download เอกสาร 
 ห้องสมุด Online 
 ห้องสมุดภาพ  
 นัดหมายแพทย์ 
 
รายงาน/ความรู้
 จุลสาร 
 บัญชียา รพ.ขอนแก่น 
 รายงานทะเบียนมะเร็ง 
 Antiblogram KKH 
 เครื่องแบบพยาบาล 
 Template 
 Indicator รง.5 
 Drg Indicator 
 Disease Management 
 สถิติที่น่าสนใจ 
 Blog 
 ระบบยาโรงพยาบาลขอนแก่น 


visited : 4562951
since 1 กย.48
(วันนี้ 1807 ครั้ง)


lastupdate 7 พค.52

 ข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่
ประมวลภาพ งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 รพ.ขอนแก่น
ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 2 ตุลาคม 2557 12:00 (อ่าน 39 ครั้ง - 31/8)

ประมวลภาพ งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 รพ.ขอนแก่น

    เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลขอนแก่น ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 ภายใต้ชื่องาน “คลังปัญญา ศรีสง่า สาธารณสุข” (ภาคกลางวัน) ซึ่งเป็นพิธีการทางศาสนา.....

รายละเอียด... 

ประมวลภาพ พิธีรับประกาศนียบัตรนักศึกษาวิสัญญีพยาบาล รุ่น 9 รพ.ขอนแก่น
ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 2 ตุลาคม 2557 11:53 (อ่าน 23 ครั้ง - 21/2)

ประมวลภาพ พิธีรับประกาศนียบัตรนักศึกษาวิสัญญีพยาบาล รุ่น 9 รพ.ขอนแก่น

     เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีรับประกาศนียบัตรนักศึกษาวิสัญญีพยาบาล รุ่น 9 ณ ห้องประชุมประมุข จันทวิมล อาคารสิรินธร โดย นพ.วีระพันธ์  สุพรรณไชยมาตย์ ผู้อำนวยการโรงพย.....

รายละเอียด... 

รพ.ขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับคุณนุสรา เตียวสินเธาว์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 29 กันยายน 2557 16:55 (อ่าน 376 ครั้ง - 348/28)

รพ.ขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับคุณนุสรา  เตียวสินเธาว์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

     เมื่อวันที่ 4 – 5 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ขอแสดงความยินดี กับ คุณนุสรา  เตียวสินเธาว์ ตำแหน่งนิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประชุมวิชาการ “ว.....

รายละเอียด... 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 เชิญร่วมงานมุทิตาจิตฯ (พิธีทางศาสนา/พิธีบายศรีฯ/มอบของที่ระลึก/เดินอำลา)  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 29 กันยายน 2557 16:23(อ่าน 641 ครั้ง - 610/31)
 ประมวลภาพ รพ.ขอนแก่น ทำพิธีทำบุญเลี้ยงพระและมอบทุนผู้ป่วยโครงการผ่าตัดหัวใจฯ  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 29 กันยายน 2557 16:20(อ่าน 205 ครั้ง - 178/27)
 รพ.ขอนแก่น ส่งมอบรถบัสให้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดขอนแก่น  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 29 กันยายน 2557 16:19(อ่าน 400 ครั้ง - 382/18)
 รพ.ขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล R2R ดีเด่น(ปฐมภูมิ)ประจำปี2557  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 29 กันยายน 2557 15:22(อ่าน 148 ครั้ง - 131/17)
 ประมวลภาพ งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 26 กันยายน 2557 17:02(อ่าน 1827 ครั้ง - 1728/99)
 ประมวลภาพ การประชุมวิชาการนานาชาติ ระหว่างโรงพยาบาลขอนแก่นและโรงพยาบาล Kumamoto  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 24 กันยายน 2557 14:11(อ่าน 365 ครั้ง - 305/60)
 ประมวลภาพ รพ.ขอนแก่นซ้อมแผนรับมือเชื้ออีโบลาเข้ามายังตัวเมืองขอนแก่น  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 23 กันยายน 2557 18:06(อ่าน 354 ครั้ง - 317/37)
 ขอเชิญบุคลากร รพ.ขอนแก่น ทุกท่าน ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 23 กันยายน 2557 17:11(อ่าน 741 ครั้ง - 662/79)
 ประมวลภาพ รพ.ขอนแก่น จัดทัศนศึกษาแก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 57  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 23 กันยายน 2557 11:36(อ่าน 919 ครั้ง - 864/55)
 ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 57  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 19 กันยายน 2557 18:42(อ่าน 1102 ครั้ง - 1021/81)
 ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด รพ.ขอนแก่น จัดประชุมวิชาการโครงการพัฒนาระบบทางด่วนฯ  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 19 กันยายน 2557 18:40(อ่าน 72 ครั้ง - 28/44)
 รพ.ขอนแก่น จะทำการกำจัดปลวก  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 19 กันยายน 2557 15:57(อ่าน 101 ครั้ง - 63/38)
 ขอเชิญบุคลากร รพ.ขอนแก่น ตรวจสุขภาพประจำปี 2557  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 19 กันยายน 2557 13:47(อ่าน 124 ครั้ง - 67/57)
 ศูนย์หัวใจ รพ.ขอนแก่น ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระและมอบทุนผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 18 กันยายน 2557 14:42(อ่าน 46 ครั้ง - 11/35)
 Download เอกสาร Oral Presentation สัมมนาไร้รอยต่อฯ 26-27 มิถุนายน 2557  
      ผู้ประกาศ: กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่: 27 มิถุนายน 2557 16:52(อ่าน 397 ครั้ง - 64/333)
 Download ebook งานประชุมวิชาการโรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๗  
      ผู้ประกาศ: กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่: 24 มิถุนายน 2557 14:45(อ่าน 330 ครั้ง - 97/233)
 กลับมาแล้ว กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมดนตรีสร้างสุข ดนตรีจิตอาสา  
      ผู้ประกาศ: ฝายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 6 มีนาคม 2556 14:56(อ่าน 2149 ครั้ง - 500/1649)
 ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤบำบัติ รพ.ขอนแก่น และเครือข่าย ซ้อมรับสาธารณภัย จ.ขอนแก่น  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 4 กันยายน 2555 21:16(อ่าน 2586 ครั้ง - 865/1721)
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างอาคารรังสีรักษาฯ  
      ผู้ประกาศ: วันที่: 28 สิงหาคม 2555 16:17(อ่าน 2248 ครั้ง - 395/1853)
 ศูนย์คลังเลือดกลาง ร่วมโครงการ ทำดีจัดเต็ม เยาวชนไทยให้โลหิต  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 27 สิงหาคม 2555 12:03(อ่าน 1844 ครั้ง - 123/1721)
 โรงพยาบาลขอนแก่นเตือน ภัยโรคฉี่หนู  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 16 สิงหาคม 2555 10:03(อ่าน 1895 ครั้ง - 111/1784)
 รพ.ขอนแก่น ร่วมประชุมหารือกับ เทศบาลนครขอนแก่น  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 6 สิงหาคม 2555 17:38(อ่าน 1903 ครั้ง - 85/1818)
  รพ.ขอนแก่น ปิดห้องตรวจโรคทั่วไป ในวันเสาร์ - อาทิตย์ เริ่ม 15 ส.ค.นี้  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 2 สิงหาคม 2555 10:11(อ่าน 3192 ครั้ง - 1002/2190)
 ร.พ ขอนแก่นร่วมแจ้งเตือน โรคมือ เท้า ปาก Hand Foot and Mouth Disease  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 17 กรกฎาคม 2555 17:19(อ่าน 2046 ครั้ง - 359/1687)
 ขอเชิญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล พระภิกษุ - สามเณร ที่มารับบริการ ณ OPD  
      ผู้ประกาศ: วันที่: 25 มิถุนายน 2555 15:37(อ่าน 1988 ครั้ง - 152/1836)
 ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้าง “อาคารรังสีรักษา หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก” โรงพยาบาล  
      ผู้ประกาศ: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่: 30 มีนาคม 2555 11:37(อ่าน 3194 ครั้ง - 413/2781)
 โครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2555 14:15(อ่าน 4271 ครั้ง - 748/3523)
 ขอนแก่นเวชสาร สามารถเปิดอ่านบน Ipad ได้แล้ว  
      ผู้ประกาศ: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่: 18 มกราคม 2555 13:16(อ่าน 2035 ครั้ง - 276/1759)
   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด....
 ข่าวรับสมัคร
Add 

 บทความวิชาการ
 
 ข่าวประชุม/อบรมภายในโรงพยาบาล (02/ตค/2557)
 การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาลทารกแรกเกิด
    เวลา 08:00-16:00 น. ห้องจำลองมุ่งการดี (ส่วนหน้า)  
 บัญชีรายชื่อคณะทำงานจัดทำแนวทาง/คู่มือโภชนบำบัด สาขาหัวใจ เขตสุขภาพที่ 7
    เวลา 08:30-16:30 น. ห้องจำลองมุ่งการดี (ส่วนหลัง)  
 war room Advance HA
    เวลา 09:00-16:00 น. ห้องแก่นเพชร  
 ประชุมคณะกรรมการ P4P
    เวลา 09:00-12:00 น. ห้องแก่นเงิน  
 คณะกรรมการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองฯ
    เวลา 10:00-12:00 น. ห้องประมุขจันทวิมล  
 คณะกรรมการบริหารกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
    เวลา 13:30-16:30 น. ห้องประมุขจันทวิมล  
 ประชุมการพัฒนาการตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยนอก Audit
    เวลา 13:30-16:00 น. ห้องแก่นเงิน  

 ข่าวประชุม/อบรม/สัมนาภายนอก
 
 อ่านทั้งหมด....
 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

ค้นหาจากเวบของ kkh.go.th ค้นหาจากเวบทั่วโลก  
ลิขสิทธิ์ © 2005 โรงพยาบาลขอนแก่น. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Content by : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ รพ.ขอนแก่น โทร.0, 1111
Design By : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รพ.ขอนแก่น โทร.0-4333-6789 ต่อ 0 โทรสาร 0-4323-6974 # open from out of hospital. 23.20.28.193
CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)