Home | Link ภายนอก | Logo | ติดต่อโรงพยาบาล | intranet |  
 หน้าปัจจุบัน arrow หน้าหลัก  arrow 
เกี่ยวกับ รพ.
 ประวัติ รพ. 
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
 ผู้อำนวยการ 
 หน่วยงาน  
 โทรศัพท์ภายใน 
 แผนที่ รพ. 
 นโยบายโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 
 
ข่าวสาร
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา 
 ข่าวรับสมัคร 
 ข่าวอบรมภายใน รพ. 
 ข่าวอบรมภายนอก รพ. 
 บทความวิชาการ 
 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 
 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 
 
ระบบบริการ
 ระบบจองห้องพิเศษ 
 Mail รพ.ขอนแก่น 
 ตรวจสอบสิทธิ 
 ระบบ Refer 
 งานบริการข้อมูล Online 
 Download เอกสาร 
 จองห้องประชุม 
 ห้องสมุด Online 
 ห้องสมุดภาพ  
 นัดหมายแพทย์ 
 
รายงาน/ความรู้
 Blog 
 ระบบยาโรงพยาบาลขอนแก่น 
 Antiblogram KKH 
 สถิติที่น่าสนใจ 
 จุลสาร 
 เครื่องแบบพยาบาล 
 บัญชียา รพ.ขอนแก่น 
 รายงานทะเบียนมะเร็ง 
 Disease Management 
 Drg Indicator 
 Indicator รง.5 
 Template 


visited : 7790662
since 1 กย.48
(วันนี้ 4744 ครั้ง)


lastupdate 7 พค.52

 ข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่
ประกาศนโยบายโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก
ผู้ประกาศ: กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่: 31 ธันวาคม 2559 11:09 (อ่าน 0 ครั้ง - 0/0)

ประกาศนโยบายโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก

 

download เอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการรากฟันเทียมขนาดเล็กรองรับฟันเทียมบางส่วนถอดได้
ผู้ประกาศ: กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่: 9 กันยายน 2559 14:41 (อ่าน 713 ครั้ง - 552/161)

          กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการรากฟันเทียมขนาดเล็กรองรับฟันเทียมบางส่วนถอดได้ เป็นโครงการพัฒนาระบบรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี

สิทธิประโยชน์

&n.....

รายละเอียด... 

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดให้บริการคลินิคโรคข้อและรูมาติซั่ม
ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 31 สิงหาคม 2559 15:11 (อ่าน 5 ครั้ง - 2/3)

 กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดให้บริการคลินิคโรคข้อและรูมาติซั่ม ในทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องตรวจกุมารเวชกรรม ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี      เริ่มเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

.....

รายละเอียด... 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 ขอเชิญ ร่วมประกวดการออกกำลังกายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ “Dance For Me”  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 31 สิงหาคม 2559 14:13(อ่าน 11 ครั้ง - 10/1)
 ขอเชิญร่วมชมและเชียร์ 'กีฬาประเพณี แบงค์-บาล ประจำปี 2559 ครั้งที่ 13'  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 31 สิงหาคม 2559 10:41(อ่าน 3 ครั้ง - 1/2)
 รพ.ขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม 'อาชาบำบัด'  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 30 สิงหาคม 2559 15:53(อ่าน 28 ครั้ง - 20/8)
 รับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 30 สิงหาคม 2559 15:36(อ่าน 9 ครั้ง - 2/7)
 ประชุมวิชาการเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายPalliative Care ภาคอิสาน  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 30 สิงหาคม 2559 15:10(อ่าน 56 ครั้ง - 48/8)
 รับการประเมินโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 25 สิงหาคม 2559 15:08(อ่าน 73 ครั้ง - 46/27)
 โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดการประชุม กพฉ. (สัญจร)  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 24 สิงหาคม 2559 17:07(อ่าน 172 ครั้ง - 144/28)
 รพ.ขอนแก่น รับโล่รางวัลในงาน 'มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติปี 59'  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 23 สิงหาคม 2559 17:06(อ่าน 273 ครั้ง - 248/25)
 ภาพผู้ได้รับรางวัลการประกวดบิลค่าไฟบ้าน  
      ผู้ประกาศ: วันที่: 23 สิงหาคม 2559 16:39(อ่าน 152 ครั้ง - 129/23)
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก รพ.บ้านโป่ง  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 23 สิงหาคม 2559 16:36(อ่าน 59 ครั้ง - 38/21)
 รพ.ขอนแก่น จัดงานประชุมเชิง ปฏิบัติการ (WHO-SEARO)  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 23 สิงหาคม 2559 14:39(อ่าน 100 ครั้ง - 81/19)
 โรงพยาบาลขอนแก่น ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 23 สิงหาคม 2559 13:48(อ่าน 28 ครั้ง - 11/17)
 รพ.ขอนแก่น ออกหน่วยแพทย์ในกิจกรรม 'ทีมแพทย์ร่วมใจ คนไทยเป็นสุข'  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 23 สิงหาคม 2559 11:30(อ่าน 80 ครั้ง - 58/22)
 รพ.ขอนแก่น รับมอบโล่เกียรติคุณ ในโครงการ “วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย”  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 23 สิงหาคม 2559 11:13(อ่าน 41 ครั้ง - 23/18)
 รพ.ขอนแก่น รับมอบบริจาค  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 23 สิงหาคม 2559 10:18(อ่าน 20 ครั้ง - 2/18)
 บรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ผู้เกษียณอายุราชการ 12 เขตสุขภาพ  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 22 สิงหาคม 2559 16:29(อ่าน 154 ครั้ง - 125/29)
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมเทคโนโลยีการรักษาผู้ป่วย ณ อาคารรังสีรักษา  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 22 สิงหาคม 2559 14:59(อ่าน 25 ครั้ง - 8/17)
 รพ.ขอนแก่น ได้รับการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการจากองค์กรภายนอก  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 22 สิงหาคม 2559 14:13(อ่าน 39 ครั้ง - 27/12)
 ขอเชิญผู้สนใจสมัครประกวด แต่งเพลงอนุรักษ์พลังงาน  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 22 สิงหาคม 2559 14:00(อ่าน 317 ครั้ง - 297/20)
 ประชุมวิชาการ รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป (รพศ.รพท) 59  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 22 สิงหาคม 2559 11:35(อ่าน 384 ครั้ง - 353/31)
 ส่งสรุปผลการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนา ปีงบประมาณ 2559 และส่งแผนปฏิบัติการ ปี 2560  
      ผู้ประกาศ: วันที่: 9 กรกฎาคม 2559 11:22(อ่าน 252 ครั้ง - 142/110)
 ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญสมวาร (ครบ 50 วัน) ดร.พระครูสิริสารธรรม  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 24 ธันวาคม 2558 09:50(อ่าน 657 ครั้ง - 101/556)
 โรคคอตีบ โรคติดต่อตัวร้าย ป้องกันได้ด้วยวัคซีน  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 21 กันยายน 2558 12:16(อ่าน 1608 ครั้ง - 933/675)
 ตัวชี้วัด ตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 รอบที่ 1  
      ผู้ประกาศ: กลุ่่มงานนโยบายและแผนงาน วันที่: 23 มกราคม 2558 11:58(อ่าน 1709 ครั้ง - 86/1623)
   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด....
 ข่าวรับสมัคร
Add 

 บทความวิชาการ
 
 ข่าวประชุม/อบรมภายในโรงพยาบาล (31/สค/2559)
 ทบทวนการปฏิบัติงาน
    เวลา 08:00-16:30 น. ห้องแก่นทอง  
 มอบเกีรยติบัตรทารกแรกเกิด รุ่นที่ 2
    เวลา 08:00-12:00 น. ห้องจำลองมุ่งการดี (ส่วนหน้า)  
 พยาบาลชุมชน
    เวลา 08:30-13:00 น. ห้องประมุขจันทวิมล  
 AARการประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก
    เวลา 12:00-16:30 น. ห้องแก่นเพชร  
 การให้ยาในผู้ป่วยหนัก
    เวลา 12:00-16:30 น. ห้องแก่นเงิน  
 ประชุมเตรียมรับ Surveillance Survey
    เวลา 13:30-16:00 น. ห้องประมุขจันทวิมล  

 ข่าวประชุม/อบรม/สัมนาภายนอก
 
 อ่านทั้งหมด....
 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

ค้นหาจากเวบของ kkh.go.th ค้นหาจากเวบทั่วโลก  
ลิขสิทธิ์ © 2005 โรงพยาบาลขอนแก่น. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Content by : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ รพ.ขอนแก่น โทร.0, 1111
Design By : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รพ.ขอนแก่น โทร.0-4333-6789 ต่อ 0 โทรสาร 0-4323-6974 # open from out of hospital. 54.92.155.77
CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)