Home | Link ภายนอก | Logo | ติดต่อโรงพยาบาล | intranet |  
 หน้าปัจจุบัน arrow หน้าหลัก  arrow 
เกี่ยวกับ รพ.
 ประวัติ รพ. 
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
 ผู้อำนวยการ 
 หน่วยงาน  
 โทรศัพท์ภายใน 
 แผนที่ รพ. 
 
ข่าวสาร
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา 
 ข่าวรับสมัคร 
 ข่าวอบรมภายใน รพ. 
 ข่าวอบรมภายนอก รพ. 
 บทความวิชาการ 
 
ระบบบริการ
 Mail รพ.ขอนแก่น 
 ตรวจสอบสิทธิ 
 ระบบ Refer 
 งานบริการข้อมูล Online 
 จองห้องประชุม 
 Download เอกสาร 
 ห้องสมุด Online 
 ห้องสมุดภาพ  
 นัดหมายแพทย์ 
 
รายงาน/ความรู้
 จุลสาร 
 บัญชียา รพ.ขอนแก่น 
 รายงานทะเบียนมะเร็ง 
 Antiblogram KKH 
 เครื่องแบบพยาบาล 
 Template 
 Indicator รง.5 
 Drg Indicator 
 Disease Management 
 สถิติที่น่าสนใจ 
 Blog 
 ระบบยาโรงพยาบาลขอนแก่น 


visited : 4359220
since 1 กย.48
(วันนี้ 168 ครั้ง)


lastupdate 7 พค.52

 ข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่
ประมวลภาพ การอบรมพัฒนาทักษะ Psycho social Care
ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 24 กรกฎาคม 2557 17:54 (อ่าน 83 ครั้ง - 74/9)

รพ.ขอนแก่น ได้จัดโครงการ 

“อบรมพัฒนาทักษะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในการให้คำปรึกษาด้าน Psycho social Care”

    เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา กลุ่มงานสวัสดิการสังคม รพ.ขอนแก่น ได้จัดโครงการ “อบรมพัฒนาทักษะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในการให้คำปรึกษาด้าน Psycho .....

รายละเอียด... 

ศูนย์ทารกแรกเกิดและวิกฤตบำบัด รพ.ขก. จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทารกแรกเกิด
ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 24 กรกฎาคม 2557 17:46 (อ่าน 24 ครั้ง - 9/15)

ศูนย์ทารกแรกเกิดและวิกฤตบำบัด รพ.ขอนแก่น ได้จัด โครงการ“พัฒนาเครือข่ายบริการทารกแรกเกิด”

   เมื่อวันที่ 14 – 18 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์ทารกแรกเกิดและวิกฤตบำบัด รพ.ขอนแก่น ได้จัดโครงการ “พัฒนาเครือข่ายบริการทารกแรกเกิด” ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น โดยมี.....

รายละเอียด... 

ประมวลภาพ การประชุมเชิงปฏิบัติการ“แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการนวัตกรรมพัฒนาจังหวัด”
ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 24 กรกฎาคม 2557 17:41 (อ่าน 42 ครั้ง - 34/8)

ประมวลภาพ การประชุมเชิงปฏิบัติการ

“แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการนวัตกรรมพัฒนาจังหวัด” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     ในวันนี้ (24 ก.ค. 57) นพ.วีระพันธ์. สุพรรณไชยมาตย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้โคร.....

รายละเอียด... 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 สธ.เผย รพ.ขอนแก่น และ สนง.ควบคุมโรคที่ 9 คว้ารางวัลชนะเลิศยูเอ็น  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 23 กรกฎาคม 2557 09:36(อ่าน 105 ครั้ง - 82/23)
 คสช.อนุมัติอัตราข้าราชการใหม่ให้ สธ.เพิ่ม 9,074 อัตรา  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 23 กรกฎาคม 2557 09:21(อ่าน 1025 ครั้ง - 915/110)
 รพ.ขอนแก่น ร่วมทำบุญตักบาตร ในงาน “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ'  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 22 กรกฎาคม 2557 17:37(อ่าน 154 ครั้ง - 136/18)
 ประมวลภาพ โรงพยาบาลขอนแก่น ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 22 กรกฎาคม 2557 17:35(อ่าน 32 ครั้ง - 16/16)
 ประมวลภาพ รพ.ขอนแก่น จัดประชุมวิชาการ การพัฒนาศักยภาพนักโภชนาการ เขต7  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 22 กรกฎาคม 2557 17:34(อ่าน 19 ครั้ง - 10/9)
 รพ.ขอนแก่น ร่วม MOU นำร้านยาเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพ  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 18 กรกฎาคม 2557 16:05(อ่าน 271 ครั้ง - 235/36)
 ประมวลภาพ รพ.ขอนแก่น ต้อนรับคณะผู้ประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน”  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 17 กรกฎาคม 2557 17:06(อ่าน 122 ครั้ง - 79/43)
 ขอแสดงความยินดีกับ... คุณนุสรา เตียวสินเธาว์ ตำแหน่งนิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 16 กรกฎาคม 2557 17:41(อ่าน 478 ครั้ง - 371/107)
 โครงการให้ความรู้เนื่องในวันตับอักเสบโลก (World Hepatitis Day) ครั้งที่ 5  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 16 กรกฎาคม 2557 17:00(อ่าน 200 ครั้ง - 160/40)
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ออร์โธปิดิกส์  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 16 กรกฎาคม 2557 16:58(อ่าน 122 ครั้ง - 92/30)
 ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะผู้ประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 16 กรกฎาคม 2557 16:54(อ่าน 79 ครั้ง - 58/21)
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง “นิติเวชปฏิบัติ : การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน”  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 16 กรกฎาคม 2557 16:53(อ่าน 42 ครั้ง - 20/22)
 รพ.ขอนแก่น งดจ่ายกระแสไฟฟ้า 20 ก.ค.นี้ (อาคารสมเด็จพระเทพฯ, OPD 2, อาคารสิรินธร)  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 15 กรกฎาคม 2557 16:39(อ่าน 371 ครั้ง - 336/35)
 สนง.จัดวางระบบควบคุมภายใน จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ระบบพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้าง  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 15 กรกฎาคม 2557 16:36(อ่าน 53 ครั้ง - 19/34)
 ทีมผู้บริหาร รพ.ขอนแก่น เยี่ยมหน่วยงาน ในช่วงวันหยุดเทศกาลวันเข้าพรรษา  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 15 กรกฎาคม 2557 16:34(อ่าน 113 ครั้ง - 85/28)
 โรงพยาบาลขอนแก่น ได้จัด “การอบรมเชิงปฏิบัติการ ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย”  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 15 กรกฎาคม 2557 14:27(อ่าน 106 ครั้ง - 69/37)
 เอกสารประกอบการบรรยายอ.ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา จากกรมบัญชีกลาง(ควบคุมภายใน)  
      ผู้ประกาศ: สำนักงานจัดวางระบบควยคุมภายใน วันที่: 15 กรกฎาคม 2557 09:26(อ่าน 69 ครั้ง - 44/25)
 รพ.ขอนแก่น ออกอากาศสดรายการเวทีชุมชน  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 12 กรกฎาคม 2557 15:29(อ่าน 53 ครั้ง - 26/27)
 รพ.ขอนแก่น บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ KTV Talk  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 12 กรกฎาคม 2557 15:28(อ่าน 68 ครั้ง - 36/32)
 Download เอกสาร Oral Presentation สัมมนาไร้รอยต่อฯ 26-27 มิถุนายน 2557  
      ผู้ประกาศ: กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่: 27 มิถุนายน 2557 16:52(อ่าน 235 ครั้ง - 52/183)
 Download ebook งานประชุมวิชาการโรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๗  
      ผู้ประกาศ: กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่: 24 มิถุนายน 2557 14:45(อ่าน 173 ครั้ง - 62/111)
 กลับมาแล้ว กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมดนตรีสร้างสุข ดนตรีจิตอาสา  
      ผู้ประกาศ: ฝายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 6 มีนาคม 2556 14:56(อ่าน 1968 ครั้ง - 495/1473)
 ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤบำบัติ รพ.ขอนแก่น และเครือข่าย ซ้อมรับสาธารณภัย จ.ขอนแก่น  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 4 กันยายน 2555 21:16(อ่าน 2476 ครั้ง - 847/1629)
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างอาคารรังสีรักษาฯ  
      ผู้ประกาศ: วันที่: 28 สิงหาคม 2555 16:17(อ่าน 2143 ครั้ง - 391/1752)
 ศูนย์คลังเลือดกลาง ร่วมโครงการ ทำดีจัดเต็ม เยาวชนไทยให้โลหิต  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 27 สิงหาคม 2555 12:03(อ่าน 1772 ครั้ง - 122/1650)
 โรงพยาบาลขอนแก่นเตือน ภัยโรคฉี่หนู  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 16 สิงหาคม 2555 10:03(อ่าน 1811 ครั้ง - 111/1700)
 รพ.ขอนแก่น ร่วมประชุมหารือกับ เทศบาลนครขอนแก่น  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 6 สิงหาคม 2555 17:38(อ่าน 1804 ครั้ง - 83/1721)
  รพ.ขอนแก่น ปิดห้องตรวจโรคทั่วไป ในวันเสาร์ - อาทิตย์ เริ่ม 15 ส.ค.นี้  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 2 สิงหาคม 2555 10:11(อ่าน 3060 ครั้ง - 992/2068)
 ร.พ ขอนแก่นร่วมแจ้งเตือน โรคมือ เท้า ปาก Hand Foot and Mouth Disease  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 17 กรกฎาคม 2555 17:19(อ่าน 1927 ครั้ง - 349/1578)
 ขอเชิญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล พระภิกษุ - สามเณร ที่มารับบริการ ณ OPD  
      ผู้ประกาศ: วันที่: 25 มิถุนายน 2555 15:37(อ่าน 1895 ครั้ง - 150/1745)
 ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้าง “อาคารรังสีรักษา หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก” โรงพยาบาล  
      ผู้ประกาศ: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่: 30 มีนาคม 2555 11:37(อ่าน 3035 ครั้ง - 392/2643)
 โครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2555 14:15(อ่าน 3861 ครั้ง - 746/3115)
 ขอนแก่นเวชสาร สามารถเปิดอ่านบน Ipad ได้แล้ว  
      ผู้ประกาศ: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่: 18 มกราคม 2555 13:16(อ่าน 1919 ครั้ง - 272/1647)
   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด....
 ข่าวรับสมัคร
Add 

 บทความวิชาการ
 
 ข่าวประชุม/อบรมภายในโรงพยาบาล (26/กค/2557)
 สรุปผลการตรวจเยี่ยมประเมินผลการจ้างเหมาบริการ
    เวลา 08:30-16:00 น. ห้องจำลองมุ่งการดี (ส่วนหลัง)  
 ประชุมขอนแก่นอยู่เย็นเป็นสุข
    เวลา 09:00-12:00 น. ห้องแก่นเงิน  

 ข่าวประชุม/อบรม/สัมนาภายนอก
 
 อ่านทั้งหมด....
 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

ค้นหาจากเวบของ kkh.go.th ค้นหาจากเวบทั่วโลก  
ลิขสิทธิ์ © 2005 โรงพยาบาลขอนแก่น. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Content by : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ รพ.ขอนแก่น โทร.0, 1111
Design By : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รพ.ขอนแก่น โทร.0-4333-6789 ต่อ 0 โทรสาร 0-4323-6974 # open from out of hospital. 54.196.196.108
CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)