Home | Link ภายนอก | Logo | ติดต่อโรงพยาบาล | intranet |  
 หน้าปัจจุบัน arrow หน้าหลัก  arrow 
เกี่ยวกับ รพ.
 ประวัติ รพ. 
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
 ผู้อำนวยการ 
 หน่วยงาน  
 โทรศัพท์ภายใน 
 แผนที่ รพ. 
 
ข่าวสาร
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา 
 ข่าวรับสมัคร 
 ข่าวอบรมภายใน รพ. 
 ข่าวอบรมภายนอก รพ. 
 บทความวิชาการ 
 
ระบบบริการ
 Mail รพ.ขอนแก่น 
 ระบบจองห้องพิเศษ 
 ตรวจสอบสิทธิ 
 ระบบ Refer 
 งานบริการข้อมูล Online 
 จองห้องประชุม 
 Download เอกสาร 
 ห้องสมุด Online 
 ห้องสมุดภาพ  
 นัดหมายแพทย์ 
 
รายงาน/ความรู้
 Disease Management 
 ระบบยาโรงพยาบาลขอนแก่น 
 Antiblogram KKH 
 จุลสาร 
 เครื่องแบบพยาบาล 
 บัญชียา รพ.ขอนแก่น 
 รายงานทะเบียนมะเร็ง 
 Blog 
 Indicator รง.5 
 สถิติที่น่าสนใจ 
 Drg Indicator 
 Template 


visited : 4679696
since 1 กย.48
(วันนี้ 532 ครั้ง)


lastupdate 7 พค.52

 ข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่
แบบสอบถามวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล
ผู้ประกาศ: ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานโรงพยาบาล วันที่: 24 พฤศจิกายน 2557 09:50 (อ่าน 12 ครั้ง - 1/11)

เนื่องจากโรงพยาบาลขอนแก่นจะทำการสำรวจข้อมูล “วัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล” (Hospital survey on Patient safety culture) เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล จึงขอความร่วมมือจากบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่นทุกท่านตอบแบบสอบถาม ตามช่องนี้ http://goo.gl/nPWk8C

.....

รายละเอียด... 

แจ้งวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558...หยุด 5 วัน (31 ธ.ค. 2557 - 4 ม.ค. 2558)
ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 21 พฤศจิกายน 2557 11:37 (อ่าน 1224 ครั้ง - 1155/69)

แจ้งวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558...หยุด 5 วัน (31 ธ.ค. 2557 - 4 ม.ค. 2558)

                ด้วย คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2558 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ  ส่งผลให้ในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีวันหยุดติดต่อกัน 5 วัน ตั้งแต่ว.....

รายละเอียด... 

รพ.ขอนแก่น ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 20 พฤศจิกายน 2557 16:30 (อ่าน 190 ครั้ง - 116/74)

รพ.ขอนแก่น ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


              นพ.ธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 25
.....

รายละเอียด... 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 ดาวน์โหลด 'ฟอนต์ใหม่ TH sarabun IT๙'  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 19 พฤศจิกายน 2557 09:58(อ่าน 705 ครั้ง - 567/138)
 การประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลเพื่อดูแลผู้ป่วยอีโบลา  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 18 พฤศจิกายน 2557 10:53(อ่าน 220 ครั้ง - 188/32)
 ขอเชิญผู้มีจิตกุศล ร่วมกิจกรรม 5 ส. ห้องแก่นสุข  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 17 พฤศจิกายน 2557 15:55(อ่าน 167 ครั้ง - 66/101)
 14 พฤศจิกายน วันเบาหวานโลก  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 14 พฤศจิกายน 2557 10:01(อ่าน 143 ครั้ง - 83/60)
 ประกาศรื้อถอนอาคารโภชนาการเดิมและอาคารซักฟอกเดิม  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 13 พฤศจิกายน 2557 10:34(อ่าน 1350 ครั้ง - 1276/74)
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี โรงพยาบาลขอนแก่น  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 12 พฤศจิกายน 2557 16:45(อ่าน 65 ครั้ง - 12/53)
 ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 66 ปี รพ.ขอนแก่น  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 12 พฤศจิกายน 2557 16:36(อ่าน 63 ครั้ง - 20/43)
 โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 11 พฤศจิกายน 2557 18:27(อ่าน 230 ครั้ง - 168/62)
 Download เอกสาร Oral Presentation สัมมนาไร้รอยต่อฯ 26-27 มิถุนายน 2557  
      ผู้ประกาศ: กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่: 27 มิถุนายน 2557 16:52(อ่าน 514 ครั้ง - 68/446)
 Download ebook งานประชุมวิชาการโรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๗  
      ผู้ประกาศ: กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่: 24 มิถุนายน 2557 14:45(อ่าน 423 ครั้ง - 98/325)
 กลับมาแล้ว กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมดนตรีสร้างสุข ดนตรีจิตอาสา  
      ผู้ประกาศ: ฝายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 6 มีนาคม 2556 14:56(อ่าน 2341 ครั้ง - 570/1771)
 ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤบำบัติ รพ.ขอนแก่น และเครือข่าย ซ้อมรับสาธารณภัย จ.ขอนแก่น  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 4 กันยายน 2555 21:16(อ่าน 2663 ครั้ง - 865/1798)
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างอาคารรังสีรักษาฯ  
      ผู้ประกาศ: วันที่: 28 สิงหาคม 2555 16:17(อ่าน 2307 ครั้ง - 395/1912)
 ศูนย์คลังเลือดกลาง ร่วมโครงการ ทำดีจัดเต็ม เยาวชนไทยให้โลหิต  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 27 สิงหาคม 2555 12:03(อ่าน 1927 ครั้ง - 124/1803)
 โรงพยาบาลขอนแก่นเตือน ภัยโรคฉี่หนู  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 16 สิงหาคม 2555 10:03(อ่าน 1975 ครั้ง - 111/1864)
 รพ.ขอนแก่น ร่วมประชุมหารือกับ เทศบาลนครขอนแก่น  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 6 สิงหาคม 2555 17:38(อ่าน 1984 ครั้ง - 86/1898)
  รพ.ขอนแก่น ปิดห้องตรวจโรคทั่วไป ในวันเสาร์ - อาทิตย์ เริ่ม 15 ส.ค.นี้  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 2 สิงหาคม 2555 10:11(อ่าน 3281 ครั้ง - 1011/2270)
 ร.พ ขอนแก่นร่วมแจ้งเตือน โรคมือ เท้า ปาก Hand Foot and Mouth Disease  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 17 กรกฎาคม 2555 17:19(อ่าน 2106 ครั้ง - 359/1747)
 ขอเชิญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล พระภิกษุ - สามเณร ที่มารับบริการ ณ OPD  
      ผู้ประกาศ: วันที่: 25 มิถุนายน 2555 15:37(อ่าน 2066 ครั้ง - 152/1914)
 ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้าง “อาคารรังสีรักษา หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก” โรงพยาบาล  
      ผู้ประกาศ: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่: 30 มีนาคม 2555 11:37(อ่าน 3316 ครั้ง - 414/2902)
 โครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2555 14:15(อ่าน 4569 ครั้ง - 748/3821)
 ขอนแก่นเวชสาร สามารถเปิดอ่านบน Ipad ได้แล้ว  
      ผู้ประกาศ: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่: 18 มกราคม 2555 13:16(อ่าน 2183 ครั้ง - 340/1843)
   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด....
 ข่าวรับสมัคร
Add 

 บทความวิชาการ
 
 ข่าวประชุม/อบรมภายในโรงพยาบาล (25/พย/2557)
 KM การวางแผนจำหน่าย
    เวลา 08:00-16:30 น. ห้องประมุขจันทวิมล  
 โครงการพัฒนาโปรแกรม Thalassemia Advances Automated Algorithm(T3A)เขต 7
    เวลา 08:00-16:00 น. ห้องจำลองมุ่งการดี (ส่วนหน้า)  
 ติดตามนิเทศวิชา ป.บริหารการพยาบาล วพบ.ขอนแก่น
    เวลา 08:30-12:00 น. ห้องจำลองมุ่งการดี (ส่วนหลัง)  
 Happy room Advance HA
    เวลา 09:00-16:00 น. ห้องแก่นเพชร  
 ประชุมเตรียมรับการตรวจเยี่ยมและให้คำปรึกษาการพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
    เวลา 12:00-15:00 น. ห้องแก่นเงิน  
 คณะกรรมผู้บริหารกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
    เวลา 13:30-16:30 น. ห้องจำลองมุ่งการดี (ส่วนหลัง)  

 ข่าวประชุม/อบรม/สัมนาภายนอก
 
 อ่านทั้งหมด....
 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

ค้นหาจากเวบของ kkh.go.th ค้นหาจากเวบทั่วโลก  
ลิขสิทธิ์ © 2005 โรงพยาบาลขอนแก่น. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Content by : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ รพ.ขอนแก่น โทร.0, 1111
Design By : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รพ.ขอนแก่น โทร.0-4333-6789 ต่อ 0 โทรสาร 0-4323-6974 # open from out of hospital. 54.211.100.183
CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)