Home | Link ภายนอก | Logo | ติดต่อโรงพยาบาล | intranet |  
 หน้าปัจจุบัน arrow หน้าหลัก  arrow 
เกี่ยวกับ รพ.
 ประวัติ รพ. 
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
 ผู้อำนวยการ 
 หน่วยงาน  
 โทรศัพท์ภายใน 
 นโนบายอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล 
 นโยบายโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 
 แผนที่ รพ. 
 
ข่าวสาร
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 
 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ 2561 
 ข่าวรับสมัคร 
 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา 
 ข่าวอบรมภายใน รพ. 
 ข่าวอบรมภายนอก รพ. 
 บทความวิชาการ 
 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 
 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 
 
ระบบบริการ
 ระบบจองห้องพิเศษ 
 Mail รพ.ขอนแก่น 
 Long Term Care 
 ตรวจสอบสิทธิ 
 ระบบ Refer 
 งานบริการข้อมูล Online 
 จองห้องประชุม 
 Download เอกสาร 
 ห้องสมุด Online 
 ห้องสมุดภาพ  
 นัดหมายแพทย์ 
 
รายงาน/ความรู้
 Disease Management 
 Drg Indicator 
 Indicator รง.5 
 สถิติที่น่าสนใจ 
 Blog 
 ระบบยาโรงพยาบาลขอนแก่น 
 Antiblogram KKH 
 จุลสาร 
 เครื่องแบบพยาบาล 
 บัญชียา รพ.ขอนแก่น 
 รายงานทะเบียนมะเร็ง 
 Template 


visited : 12182318
since 1 กย.48
(วันนี้ 278 ครั้ง)


lastupdate 7 พค.52

 ข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่
รพ.ขอนแก่น ร่วมจัดโครงการ “ป้องกันสุขภาพพนักงานในสถานประกอบการ”
ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 19 กรกฎาคม 2561 16:45 (อ่าน 5 ครั้ง - 5/0)

 

       เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการ บูรณาการสร้างเสริม ป้องกันสุขภาพพนักงานในสถานประกอบการ ร่วมกับคณะทำง.....

รายละเอียด... 

รพ.ขอนแก่น ต้อนรับสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 และคณะตรวจราชการฯ รอบที่ 2/61
ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 18 กรกฎาคม 2561 14:01 (อ่าน 22 ครั้ง - 22/0)

 

           พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานในการ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  เขตสุขภาพที่ 7 รอบที่ 2 ประจำปี 2561 จังหวัดขอนแก่น  ในระหว่างวันที่ 16 -17 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โร.....

รายละเอียด... 

ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจประเมินและดำเนินการประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่น
ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 13 กรกฎาคม 2561 15:13 (อ่าน 149 ครั้ง - 149/0)

 

            วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมแก่นเพชร โรงพยาบาลขอนแก่น  นพ.พีระ อารีรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  พร้อมด้วย นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โรงพ.....

รายละเอียด... 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานในระดับสูงขึ้น  
      ผู้ประกาศ: กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล วันที่: 13 กรกฎาคม 2561 10:47(อ่าน 169 ครั้ง - 169/0)
 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ'มหาดไทยชวนรู้'ประจำเดือนกรกฎาคม 2561  
      ผู้ประกาศ: กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่: 12 กรกฎาคม 2561 16:33(อ่าน 29 ครั้ง - 29/0)
 รพ.ขอนแก่น จัดงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 ครั้ง 10 (วันที่สอง)  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 10 กรกฎาคม 2561 17:05(อ่าน 123 ครั้ง - 123/0)
 รพ.ขอนแก่น จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2561 ครั้งที่10  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 9 กรกฎาคม 2561 16:58(อ่าน 249 ครั้ง - 249/0)
 รพ.ขอนแก่น ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 6 กรกฎาคม 2561 17:04(อ่าน 146 ครั้ง - 146/0)
 โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนสร้างห้องผู้ป่วย CCU อาคารคุณากร  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 6 กรกฎาคม 2561 16:45(อ่าน 112 ครั้ง - 112/0)
  โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบน้ำดื่มจาก บริษัท เพชรปิโตรเลียม จำกัด  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 6 กรกฎาคม 2561 16:37(อ่าน 85 ครั้ง - 85/0)
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  
      ผู้ประกาศ: กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล วันที่: 29 มิถุนายน 2561 09:35(อ่าน 830 ครั้ง - 830/0)
 รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง  
      ผู้ประกาศ: กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล วันที่: 28 มิถุนายน 2561 16:58(อ่าน 805 ครั้ง - 805/0)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสูงขึ้น  
      ผู้ประกาศ: กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล วันที่: 26 มิถุนายน 2561 10:07(อ่าน 1517 ครั้ง - 1515/2)
 โรคคอตีบ โรคติดต่อตัวร้าย ป้องกันได้ด้วยวัคซีน  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 21 กันยายน 2558 12:16(อ่าน 5507 ครั้ง - 4057/1450)
 ตัวชี้วัด ตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 รอบที่ 1  
      ผู้ประกาศ: กลุ่่มงานนโยบายและแผนงาน วันที่: 23 มกราคม 2558 11:58(อ่าน 5564 ครั้ง - 3130/2434)
   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด....
 ข่าวรับสมัคร
Add 

 บทความวิชาการ
 
 ข่าวประชุม/อบรมภายในโรงพยาบาล (20/กค/2561)
 หลักสูตร การพยาบาลทารก 1 เดือน
    เวลา 08:00-12:00 น. ห้องประมุขจันทวิมล  
 ประชุม TB
    เวลา 08:00-16:30 น. ห้องจำลองมุ่งการดี (ส่วนหน้า)  
 ประชุม TB
    เวลา 08:00-16:30 น. ห้องจำลองมุ่งการดี (ส่วนหลัง)  
 ประชุม TB เขตสุขภาพที่ 7
    เวลา 08:00-14:30 น. ห้องแก่นเงิน  
 ปรึกษากฎหมาย
    เวลา 09:00-12:00 น. ห้องแก่นทอง  
 คณะกรรมการ ICC
    เวลา 13:00-16:00 น. ห้องประมุขจันทวิมล  
 อบรม ICD 10
    เวลา 13:00-16:00 น. ห้องแก่นทอง  
 ประชุมหัวหน้าห้องตรวจ
    เวลา 14:00-16:00 น. ห้องแก่นเพชร  

 ข่าวประชุม/อบรม/สัมนาภายนอก
 
 อ่านทั้งหมด....
 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

ค้นหาจากเวบของ kkh.go.th ค้นหาจากเวบทั่วโลก  
ลิขสิทธิ์ © 2005 โรงพยาบาลขอนแก่น. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Content by : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ รพ.ขอนแก่น โทร.0, 1111
Design By : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รพ.ขอนแก่น โทร.043-232555 ต่อ 0 โทรสาร 0-4323-6974 # open from Interhospital. 54.166.228.35
CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)