Home | Link ภายนอก | Logo | ติดต่อโรงพยาบาล | intranet |  
 หน้าปัจจุบัน arrow หน้าหลัก  arrow ข่าวประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับ รพ.
 ประวัติ รพ. 
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
 ผู้อำนวยการ 
 หน่วยงาน  
 โทรศัพท์ภายใน 
 นโนบายอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล 
 นโยบายโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 
 แผนที่ รพ. 
 
ข่าวสาร
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 
 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ 2561 
 ข่าวรับสมัคร 
 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา 
 ข่าวอบรมภายใน รพ. 
 ข่าวอบรมภายนอก รพ. 
 บทความวิชาการ 
 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 
 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 
 
ระบบบริการ
 ระบบจองห้องพิเศษ 
 Mail รพ.ขอนแก่น 
 Long Term Care 
 ตรวจสอบสิทธิ 
 ระบบ Refer 
 งานบริการข้อมูล Online 
 จองห้องประชุม 
 Download เอกสาร 
 ห้องสมุด Online 
 ห้องสมุดภาพ  
 นัดหมายแพทย์ 
 
รายงาน/ความรู้
 Disease Management 
 Drg Indicator 
 Indicator รง.5 
 สถิติที่น่าสนใจ 
 Blog 
 ระบบยาโรงพยาบาลขอนแก่น 
 Antiblogram KKH 
 จุลสาร 
 เครื่องแบบพยาบาล 
 บัญชียา รพ.ขอนแก่น 
 รายงานทะเบียนมะเร็ง 
 Template 


visited : 12182279
since 1 กย.48
(วันนี้ 239 ครั้ง)


lastupdate 7 พค.52

 ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.ขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น ปี 2560
ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 02/ตค/2560 ถึง16/ตค/2560 (อ่าน 2435 ครั้ง - 2435/0)

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร รพ.ขอนแก่น ในโอกาสได้รับโล่เกียรติคุณบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น ในเวทีการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (ประชุม กวป.) 

โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้มอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 6 ศูนย์อนามัยที่ 7 ซึ่งมีรายชื่อบุคลากรดีเด่นด้านสาธารณสุข ประจำปี 2560 ดังนี้

1. พญ.ทุมวดี ตั้งศิริวัฒนา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

2. ภญ. ปฐมาวดี สุดสะอาด เภสัชกรชำนาญการ

3. คุณจุรีพร บวรผดุงกิตติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

4. นายวิรัช มั่นในบุญธรรม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

5. นางชุติกาญจน์ จันทะวงษ์ เจ้าพนักงานธุรการ

6. นายไชยพร สิงห์กุล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ส.2
 ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนตุลาคม 2560      (ข้อมูลเดือน กันยายน 2560 | พฤศจิกายน 2560)
Add 


ค้นหาจากเวบของ kkh.go.th ค้นหาจากเวบทั่วโลก  
ลิขสิทธิ์ © 2005 โรงพยาบาลขอนแก่น. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Content by : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ รพ.ขอนแก่น โทร.0, 1111
Design By : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รพ.ขอนแก่น โทร.043-232555 ต่อ 0 โทรสาร 0-4323-6974 # open from Interhospital. 54.166.228.35
CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)