Home | Link ภายนอก | Logo | ติดต่อโรงพยาบาล | intranet |  
 หน้าปัจจุบัน arrow หน้าหลัก  arrow ข่าวประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับ รพ.
 ประวัติ รพ. 
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
 ผู้อำนวยการ 
 หน่วยงาน  
 โทรศัพท์ภายใน 
 นโนบายอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล 
 นโยบายโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 
 แผนที่ รพ. 
 
ข่าวสาร
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 
 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ 2561 
 ข่าวรับสมัคร 
 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา 
 ข่าวอบรมภายใน รพ. 
 ข่าวอบรมภายนอก รพ. 
 บทความวิชาการ 
 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 
 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 
 
ระบบบริการ
 ระบบจองห้องพิเศษ 
 Mail รพ.ขอนแก่น 
 Long Term Care 
 ตรวจสอบสิทธิ 
 ระบบ Refer 
 งานบริการข้อมูล Online 
 จองห้องประชุม 
 Download เอกสาร 
 ห้องสมุด Online 
 ห้องสมุดภาพ  
 นัดหมายแพทย์ 
 
รายงาน/ความรู้
 Disease Management 
 Drg Indicator 
 Indicator รง.5 
 สถิติที่น่าสนใจ 
 Blog 
 ระบบยาโรงพยาบาลขอนแก่น 
 Antiblogram KKH 
 จุลสาร 
 เครื่องแบบพยาบาล 
 บัญชียา รพ.ขอนแก่น 
 รายงานทะเบียนมะเร็ง 
 Template 


visited : 12460963
since 1 กย.48
(วันนี้ 6451 ครั้ง)


lastupdate 7 พค.52

 ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.ขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ปี2561
ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 02/กพ/2561 ถึง16/กพ/2561 (อ่าน 336 ครั้ง - 336/0)

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2561 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดจัดโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปี 2561  โดยมี คุณเดือนเพ็ญ  พิริยะวรรธน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี  และมี นพ.สมศักดิ์  ประฏิภาณวัตร  ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    มีบุคลากรบรรจุเข้ารับราชการใหม่ เป็นจำนวนถึง 116 คน จึงได้จัดทำการพัฒนาข้าราชการใหม่ตามหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี จำนวน 120 ชั่วโมงขึ้น ระยะเวลา 10 วัน เพื่อให้ข้าราชการใหม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ กพ. กำหนด โดยผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการประกอบด้วยโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น  ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โรงพยาบาลขอนแก่น

 

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อให้ข้าราชการใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และตระหนักในความรับผิดชอบของงานราชการ  ได้เรียนรู้ถึงอุดมการณ์และจรรยาข้าราชการ เข้าใจถ่องแท้ถึงหลักการปฏิบัติงานในภาคราชการและคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม  ตระหนักรู้และเกิดจิตสำนึกในการมีวินัย  การทำงานเป็นทีมและความสามัคคี  มีความรู้และความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกของการเป็นข้าราชการ  มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเพื่อประชาชนและการให้บริการประชาชน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับชีวิตอย่างเหมาะสม  
 ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนกุมภาพันธ์ 2561      (ข้อมูลเดือน มกราคม 2561 | มีนาคม 2561)
Add 


ค้นหาจากเวบของ kkh.go.th ค้นหาจากเวบทั่วโลก  
ลิขสิทธิ์ © 2005 โรงพยาบาลขอนแก่น. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Content by : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ รพ.ขอนแก่น โทร.0, 1111
Design By : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รพ.ขอนแก่น โทร.043-232555 ต่อ 0 โทรสาร 0-4323-6974 # open from Interhospital. 54.81.196.35
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)