Intranet รพ.ขอนแก่น
 ภายในปี 2020 เป็นโรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม
Login:
รหัสผ่าน:
  

ภาพกิจกรรม
โรงพยาบาลขอนแก่น

 ปี พ.ศ.2555

HA Forum ครั้งที่ 13
13 มีนาคม 2555
(ดู 2171 ครั้ง)
 ปี พ.ศ.2554

เยี่ยมตุ้มโฮม Leadership Walk Round (วันที่ 3 ตุลาคม 54)
3 ตุลาคม 2554
(ดู 1848 ครั้ง)

มุทิตาจิต (เช้า)
23 กันยายน 2554
(ดู 1831 ครั้ง)

มุทิตาจิต (กลางคืน)
23 กันยายน 2554
(ดู 2747 ครั้ง)

999 วันขอนแก่นรักษ์โลก รักในหลวง
9 กันยายน 2554
(ดู 1589 ครั้ง)

วันเกิดบุคลากรประจำเดือน สิงหาคม 2554
28 สิงหาคม 2554
(ดู 1351 ครั้ง)

วันแม่แห่งชาติ
12 สิงหาคม 2554
(ดู 1676 ครั้ง)

วันเกิดบุคลากรประจำเดือน กรกฎาคม 2554
30 กรกฎาคม 2554
(ดู 1658 ครั้ง)

คณะกรรมการบริการโรงพยาบาลขอนแก่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2554
25 กรกฎาคม 2554
(ดู 1432 ครั้ง)

กิจกรรมการรับบริจาค
1 กรกฎาคม 2554
(ดู 1358 ครั้ง)

วันเกิดบุคลากรประจำเดือน มิถุนายน 2554
25 มิถุนายน 2554
(ดู 1241 ครั้ง)

การประชุมวิชาการ โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี 2554
20 มิถุนายน 2554
(ดู 1952 ครั้ง)

วันงดสูบบุหรี่โรค
31 พฤษภาคม 2554
(ดู 1350 ครั้ง)

วันเกิดบุคลากรประจำเดือนพฤษภาคม 2554
28 พฤษภาคม 2554
(ดู 1412 ครั้ง)

วันพยาบาลสากล
12 พฤษภาคม 2554
(ดู 2327 ครั้ง)

วันฉัตรมงคล
5 พฤษภาคม 2554
(ดู 1615 ครั้ง)

วัยรุ่นมีรัก ฮักอย่างปลอดภัย
26 เมษายน 2554
(ดู 1903 ครั้ง)

ทีมแพทย์ รพ.ขอนแก่นช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ จากเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา
23 เมษายน 2554
(ดู 1719 ครั้ง)

วันสงกรานต์ ปี 2554
13 เมษายน 2554
(ดู 1716 ครั้ง)

ออกเยี่ยมจุดบริการช่วงเทศกรานต์ปี 2554
13 เมษายน 2554
(ดู 1455 ครั้ง)

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
11 เมษายน 2554
(ดู 2187 ครั้ง)

โครงการพุทธบุตร
10 เมษายน 2554
(ดู 1360 ครั้ง)

พิธียกศาลพระพรหม
7 เมษายน 2554
(ดู 2151 ครั้ง)

วันเกิดบุคลากรประจำเดือนมีนาคม 2554
27 มีนาคม 2554
(ดู 1297 ครั้ง)

งานวันไตโลก
12 มีนาคม 2554
(ดู 1590 ครั้ง)

ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%
4 มีนาคม 2554
(ดู 1604 ครั้ง)

วันเกิดบุคลากรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554
27 กุมภาพันธ์ 2554
(ดู 1473 ครั้ง)

EMS Rally เขต 12
25 กุมภาพันธ์ 2554
(ดู 2130 ครั้ง)

ผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ 6
19 กุมภาพันธ์ 2554
(ดู 1708 ครั้ง)

วัยใสเลือกได้
14 กุมภาพันธ์ 2554
(ดู 1506 ครั้ง)

ทัศนศึกษาพาน้องท่องฝัน
8 กุมภาพันธ์ 2554
(ดู 2015 ครั้ง)

พิธีพุทธาภิเษก
5 กุมภาพันธ์ 2554
(ดู 1408 ครั้ง)

วันมะเร็งโลก
4 กุมภาพันธ์ 2554
(ดู 1436 ครั้ง)

วันทหารผ่านศึก
3 กุมภาพันธ์ 2554
(ดู 1732 ครั้ง)

การแข่งขันกีฬาเขต 12
31 มกราคม 2554
(ดู 1618 ครั้ง)

วันเกิดบุคลากรประจำเดือนมกราคม 2554
30 มกราคม 2554
(ดู 1401 ครั้ง)

การแข่งขันกีฬาแบงก์- บาล ครั้งที่ 8
22 มกราคม 2554
(ดู 1760 ครั้ง)

กีฬาสี สวัสดีปีใหม่' ปี 2554 โรงพยาบาลขอนแก่น
15 มกราคม 2554
(ดู 2319 ครั้ง)

วันเด็กแห่งชาติ โรงพยาบาลขอนแก่น
8 มกราคม 2554
(ดู 1635 ครั้ง)
 ปี พ.ศ.2553

วันเกิดบุคลากรประจำเดือนธันวาคม 2553
30 ธันวาคม 2553
(ดู 1442 ครั้ง)

กีฬาสาธารณสุขสามัคคี ปีงบประมาณ 2554
25 ธันวาคม 2553
(ดู 2013 ครั้ง)

ประชุมกรรมการบริหาร
23 ธันวาคม 2553
(ดู 1456 ครั้ง)

ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ_สยามบรมราชกุมารี
23 ธันวาคม 2553
(ดู 1469 ครั้ง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นรับใบประกาศศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
22 ธันวาคม 2553
(ดู 1730 ครั้ง)

เปิดงานธาลัสซีเมีย
22 ธันวาคม 2553
(ดู 1493 ครั้ง)

รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ_สยามบรมราชกุมารี
21 ธันวาคม 2553
(ดู 2582 ครั้ง)

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี รพ.ขอนแก่น และ พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารังษีรักษา
19 ธันวาคม 2553
(ดู 1775 ครั้ง)

งานแห่ผ้าป่า
9 ธันวาคม 2553
(ดู 1696 ครั้ง)

วันจอมพลสฤษดิ์
8 ธันวาคม 2553
(ดู 1410 ครั้ง)

5 ธันวามหาราช
5 ธันวาคม 2553
(ดู 1557 ครั้ง)


  Intranet รพ.ขอนแก่น ©2007
Content หลักโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ รพ.ขอนแก่น โทร.0, 1111
Content ทั่วไปโดย ทุกกลุ่มงาน/ฝ่ายในโรงพยาบาลขอนแก่น
พัฒนาและออกแบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงพยาบาลขอนแก่น โทร.1178,1144
เจ้าของ โรงพยาบาลขอนแก่น 54 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร.043-232555 Fax ต่อ 2007
IP :54.163.53.153 gateway :192.168.0.66 host :
url: http://www.kkh.go.th/popup.php?u=album/index.php
Refresh time: 23-02-2018 20:59:16