ประกาศประกวดราคาชุดโลหะดามกระดูกใบหน้าและกระดูกขากรรไกร จำนวน 10 รายการ

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ชุดละ 200 บาท ในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม -6 พฤศจิกายน 2561

วันที่ขอซื้อชอง 30/10/2018
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 06/11/2018
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 07/11/2018
ไฟล์เอกสาร