ประกาศประกวดราคาสายลวดนำสายสวนหัวใจเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ จำนวน 800 สาย

ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 6-13 พฤศจิกายน 2561

วันที่ขอซื้อชอง 06/11/2018
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 13/11/2018
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 14/11/2018
ไฟล์เอกสาร