ประกาศประกวดราคาสายสำหรับดูดเสมหะปราศจากเชื้อ (Suction Catheter)จำนวน 6 รายการ

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ชุดละ 200 บาทตั้งแต่วันที่ 4-11 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ขอซื้อชอง 04/02/2019
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 11/02/2019
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 12/02/2019
ไฟล์เอกสาร