ประกาศประกวดราคาโต๊ะประชุมแบบมีล้อและมีที่บังขา จำนวน 150 ตัว

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯชุดละ 200  บาท ตั้งแต่วันที่ 23-30  มกราคม 2562

วันที่ขอซื้อชอง 23/01/2019
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 30/01/2019
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 31/01/2019
ไฟล์เอกสาร