ประกาศประกวดราคา ชุดสายสวนนำหลอดเลือดแดงชนิดเข้าทางแขนและอุปกรณ์กดห้ามเลือด จำนวน 300 ชุด

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ชุดละ 200 บาท ในระหว่างวันที่7-14 พฤศจิกายน 2561

วันที่ขอซื้อชอง 07/11/2018
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 14/11/2018
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 15/11/2018
ไฟล์เอกสาร