ประกาศประกวดราคา สกรูยึดกระดูกขากรรไกร Unilock pure titanium จำนวน 5 รายการ

ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาฯสกรูยึดกระดูกขากรรไกรในชุดละ 200 บาท ในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม-7 พฤศจิกายน 2561

วันที่ขอซื้อชอง 30/10/2018
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 07/11/2018
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 08/11/2018
ไฟล์เอกสาร