ประกาศประกวดราคา สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยการดูดลิ่มเลือด จำนวน 250 สาย

ผุ้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาฯ  ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 8-15 พฤศจิกายน 2561

วันที่ขอซื้อชอง 08/11/2018
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 15/11/2018
ราคาซอง(บาท) 200
ไฟล์เอกสาร