ประกาศประกวดราคา สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ ด้วยขดลงวดเคลือบยาต้านการตีบซำ้ฯ

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ชุดละ 200 บาทในะระหว่างวันที่ 7-14 พฤศจิกายน 2561

วันที่ขอซื้อชอง 07/11/2018
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 14/11/2018
ราคาซอง(บาท) 200
ไฟล์เอกสาร