ประกาศประกวดราคา Height Movement Packed ของเครื่องเอ๊กเรย์เคลื่อนที่ แบบซีอาร์ม จำนวน 1 ชุด

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 21-28 มกราคม 2562

วันที่ขอซื้อชอง 21/01/2019
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 28/01/2019
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 29/01/2019
ไฟล์เอกสาร