ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้าสลัดผ้าอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า485 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง

ผู้สนใจสามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างเอกสาร ประกวดราคา (e-bidding) งานนี้ได้ ตั้งแต่วันที่ 7-10 มกราคม 2562

ไฟล์เอกสาร