ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) วัสดุทางการแพทย์ด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ จำนวน 5 รายการ

ผู้สนใจสามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding)  งานนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 8-11  มกราคม 2562

ไฟล์เอกสาร