ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding )เข็มสำหรับแทงเส้นเลือดเพื่อให้สารละลายทางหลอดเลือดดำฯ จำนวน 5 รายการ

สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding)  งานนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม-4 กุมภาพันธ์ 2562

ไฟล์เอกสาร