ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) แผ่นน้ำยาทดสอบทางคลังเลือด จำนวน 4 รายการ

สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) งานนี้ได้ ตั้งแต่วันที่ 22-25 มกราคม 2562

ไฟล์เอกสาร