ร่าง ประกาศประกวดราคา(e-bidding) สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ที่ใช้ในช่องท้อง ชนิดมีตะขอเกี่ยว จำนวน 10 ชิ้น

สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะวิจารณ์เกี่ยวกับร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 6-12 พฤศจิกายน 2561

ไฟล์เอกสาร