กรรมการศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า ขอนแก่น ปี 2559 – 2560 ร่วมกับ สโมสรโรตารี บริจาคเครื่องช่วยหายใจ มูลค่า 1,584,000 บาท

วันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมแก่นเพชร ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันแบบเคลื่อนย้าย จำนวน 4 เครื่อง มูลค่า 1,584,000 บาท จากโครงการสมทบมูลนิธิโรตารี เครื่องช่วยหายใจสำหรับโรงพยาบาลขอนแก่น ภาค 2820 (ญี่ปุ่น), ภาค 3350 และ ภาค 3340 (ไทย) ร่วมกับ กรรมการศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า ขอนแก่น ปี 2559 – 2560 นำโดย คุณสุรพล ทวีแสงสกุลไทย ผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล และนายกสมาคมปึงเถ่ากงม่า ขอนแก่น และคุณบวร เสรีโยธิน ประธานกรรมการจัดงานศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่าขอนแก่น ปี 2559 – 2560 พร้อมคุณผ่องศรี เบญจพลกุล นายกสโมสรโรตารีมิตรภาพ ขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย