กระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน มอบหน้ากาก N95 จำนวน 500 ชิ้น ให้โรงพยาบาลขอนแก่น

 

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบหน้ากาก N95 จำนวน 500 ชิ้น จากกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน เพื่อให้แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ใช้สำหรับการป้องกันการติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยมีคุณพินรัฐ จอมเพชร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการบริหารจัดการระบบเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผู้รับมอบ