กระทรวงมหาดไทย โดยคณะกรรมการกองทุน “คนมหาดไทยร่วมทุกข์  ร่วมสุขช่วยเหลือประชาชนจากภัยโควิด-19” 

วันที่ 17 สิงหาคม 2564  กระทรวงมหาดไทย โดยคณะกรรมการกองทุน “คนมหาดไทยร่วมทุกข์  ร่วมสุขช่วยเหลือประชาชนจากภัยโควิด-19”  มอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง  ให้จังหวัดขอนแก่น  จำนวน 1 เครื่อง เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019  โดยมี  ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้แทนมอบ   และรับมอบโดย  พญ.นาตยา  มิลส์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น