กลุ่มครูและศิษย์เก่าเซนต์ฟรัง+ธรรมศาสตร์ และเพื่อนขอนแก่น มอบเงินบริจาค จำนวน 36,000 บาท

28 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มครูและศิษย์เก่าเซนต์ฟรัง+ธรรมศาสตร์ และเพื่อนขอนแก่น มอบเงินบริจาค จำนวน 36,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีคุณชนะศักดิ์ ศรีแก้วทุม เวรตรวจการบริหาร รับมอบ
โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้