กลุ่มงานจิตเวช รพ.ขอนแก่น และ สนง.สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. กลุ่มงานจิตเวชโรงพยาบาลขอนแก่น และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นำทีมโดยนายแพทย์ไกรวุฒิ เอี่ยมสุขวัฒน์ จิตแพทย์ และคุณผ่องศรี งามดี หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ประกอบด้วย แพทย์ประจำบ้าน พยาบาลจิตเวช และนักจิตวิทยาคลินิก ลงพื้นที่ปฐมพยาบาลทางจิตใจแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัยซึ่งเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาทางจิตใจอย่างเร่งด่วน

โดย นพ.ไกรวุฒิ  เอี่ยมสุขวัฒน์ นำทีมลงพื้นที่ประเมินสภาพจิตใจแก่คณะครู ผู้ปกครอง และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพบว่าทุกคนต่างอยู่ในสภาวะเศร้าโศกจากการสูญเสีย โดยเฉพาะบิดาผู้เสียชีวิต  เบื้องต้นได้ให้การปฐมพยาบาลทางจิตใจ  ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว แนวทางการส่งต่อ และการสนับสนุนให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพื่อประคับประคองให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยดี