กลุ่มงานเภสัชกรรม ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

 

 

โรงพยาบาลขอนแก่น โดยกลุ่มงานเภสัชกรรม ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตามเอกสารที่แนบ

** ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการปฐมนิเทศ และทดลองปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 5 ห้องประชุมนิ่มนวล วัชร์ชัยนันท์ ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. (หากไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์)