กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

จำนวน 3  ตำแหน่ง  ดังนี้

 

  1. ตำแหน่งเภสัชกร   อัตราค่าจ้างวันละ 750 บาท   จำนวน  3   อัตรา
  2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม   อัตราค่าจ้างวันละ  440  บาท  จำนวน  2  อัตรา
  3. ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา  อัตราค่าจ้างวันละ  320  บาท  จำนวน  6  อัตรา

 

ผู้สนใจสมัครได้ที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม ชั้น 4 อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น  ตั้งแต่วันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์  2562  (เว้นวันหยุดราชการ)