กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลขอนแก่น ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

 

กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลขอนแก่น ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดังนี้

  1. ตำแหน่งเภสัชกร ค่าจ้างวันละ 1,000 บาท  จำนวน 7 อัตรา
  2. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ค่าจ้างวันละ 340 บาท จำนวน 2 อัตรา

สมัครได้ที่กลุ่มงานเภสัชกรรม ชั้น 4 อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562 – 15 พฤศจิกายน 2562 (เว้นวันหยุดราชการ)

** ทั้งนี้ โรงพยาบาลขอนแก่น ไม่มีการส่งเจ้าหน้าที่ออกไปรับสมัครนอกสถานที่ และไม่มีการเรียกเก็บค่าสมัครเข้าทำงานใดๆทั้งสิ้น

**เอกสารเพิ่มเติม  ตามที่แนบ**