กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
1. เภสัชกร จำนวน 4 อัตรา
2. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา
3. พนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา

สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม ชั้น 4 อาคารเภสัชกรรม ในวันที่ 7 – 24 พฤษภาคม 2562 เว้นวันหยุดราชการ

คลิก link นี้เพื่อดูประกาศ https://www.kkh.go.th/wp-content/uploads/2019/05/new-doc-2562-05-08-09.42.41_25620508094838122.pdf