กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดังนี้
1.ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 7 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 1,000 บาท
2.ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 340 บาท

สมัครด้วยตัวเองได้ที่กลุ่มงานเภสัชกรรม ชั้น 4 อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น โดยแบ่งการสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
– พนักงานประจำห้องยา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 – 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
– เภสัชกร สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 – 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

**รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารที่แนบ**