กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.ขอนแก่น ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ประจำปีงบประมาณ 2562

 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ค่ะ