กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ตำแหน่งดังต่อไปนี้ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้าง 8,840 บาท (410 บาท/วัน)

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตัวเองที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม อาคารกายอุปกรณ์ ชั้น 2 โรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 10 – 22 เมษายน 2562  ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 043-232555  ต่อ 3306