กลุ่มช่างตัดผม จ.ขอนแก่น และตลาดต้นตาล บริจาคพัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 15 ตัว

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มช่างตัดผม จ.ขอนแก่น และตลาดต้นตาล บริจาคพัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 15 ตัว มูลค่า 6,300 บาท (หกพันสามร้อยบาทถ้วน) เพื่อมอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นพ.สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ