กลุ่มบริษัท โตโยต้าขอนแก่น  มอบเงิน จำนวน 600,000 บาท  ให้โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564  กลุ่มบริษัท โตโยต้าขอนแก่น  มอบเงิน จำนวน 600,000 บาท  ให้โรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อสร้างห้องความดันลบในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด – 19  โดยมี  นพ.วีระยุทธ  หุมอาจ  รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพด้านกิจกรรมพิเศษและลูกค้าสัมพันธ์  เป็นผู้รับมอบ