กลุ่มไทยออยส์  และทีม PYT Khonkean  มอบเงินให้โรงพยาบาลขอนแก่น  ทีมละ 10,000 บาท  (รวม 20,000 บาท)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564  กลุ่มไทยออยส์  และทีม PYT Khonkean  มอบเงินให้โรงพยาบาลขอนแก่น  ทีมละ 10,000 บาท  (รวม 20,000 บาท)  จากการจัดกิจกรรม Thaioil  Charity  Virtual Run  โดยมี นายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกุลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น   รับมอบ