กลุ่ม Commander City บริจาคเงิน จำนวน 20,000 บาท และเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ชุด PPE พร้อมทั้งนำข้าวห่อและน้ำดื่ม เติมในตู้ปันสุข โรงพยาบาลขอนแก่น

19 กันยายน 2563 กลุ่ม Commander City บริจาคเงิน จำนวน 20,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น และเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 3 เครื่อง ชุด PPE จำนวน 12 ชุด พร้อมทั้งข้าวห่อ จำนวน 250 ห่อ น้ำดื่ม จำนวน 250 ขวด เติมในตู้ปันสุข โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อแบ่งปันความสุขให้กับผู้ป่วยและญาติ โดย พญ.กนกวรรณ ศรีรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ