กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น มาให้บริการตัดผมฟรี  แก่ประชาชน ผู้ป่วย และญาติที่โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (กศน. อ.เมืองขอนแก่น)  นำโดย คุณวรภัชร์  ข้อยุ่น  วิทยากรวิชาชีพ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น ได้พานักเรียน นักศึกษามาให้บริการตัดผมฟรี  แก่ประชาชน ผู้ป่วย และญาติที่โรงพยาบาลขอนแก่น ในโครงการ “เกศาบำบัด”   ซึ่งจะเวียนมาทุกๆ 6 เดือน โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ