กองทุนชัยพัฒนาสู้โควิด-19 บริจาค ระบบสื่อสารทางไกล”กระจก” เพื่อสู้ภัย COVID-19

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 กองทุนชัยพัฒนาสู้โควิด-19 บริจาค ระบบสื่อสารทางไกล”กระจก” ประกอบด้วย
-ตัวสื่อสารควบคุมรวมสำหรับแพทย์ จำนวน 1 ตัว
-ตัวสื่อสารของผู้ป่วย จำนวน 2 ตัว ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อสู้ภัย COVID-19 โดยมี นพ.เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ