กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ มูลค่า 5,000,000 บ.

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นพ.สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ จากกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา ดังนี้

1.ชุดกล้องส่องตรวจท่อไตพร้อมเครื่องเลเซอร์สำหรับยิงนิ่ว จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 3,600,000 บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน) มอบให้ห้องผ่าตัด กลุ่มงานศัลยกรรม
2. ชุดถ่างเนื้อเยื้อสมองแบบ Fukushima จำนวน 1 ชุด มูลค่า 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) มอบให้ห้องผ่าตัด กลุ่มงานศัลยกรรม

    รวมมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา ได้มอบหมายให้ คุณประสิทธิ์ ลัชชานนท์ มาเป็นผู้แทนมอบในวันนี้