กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา มอบชุดเครื่องเป่าลมอุ่น จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 84,999.73 บาท

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา ได้มอบชุดเครื่องเป่าลมอุ่น จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 84,999.73 บาท (แปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) ให้กับศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อใช้ในการให้ความอบอุ่นร่างกายผู้ป่วย

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ