กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา มอบ Mask N 95  จำนวน  1,500  ชิ้น และมอบเงิน มูลค่ารวม 300,000 บาท

วันที่ 31 มีนาคม 2563   นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบ Mask N 95  จำนวน  1,500  ชิ้น และรับมอบเงินบริจาคเพื่อใช้ในการักษาโรคโควิด-19  มูลค่ารวม 300,000 บาท บริจาคโดย กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา  อยู่วิทยา  เพื่อมอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ