กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา มอบหน้ากากอนามัย Surgical Mask จำนวน 14,450 ชิ้น (มูลค่า 245,650 บาท)

วันที่ 31 มีนาคม 2563 นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบหน้ากากอนามัย Surgical Mask จำนวน 14,450 ชิ้น (มูลค่า 245,650 บาท) บริจาคโดย กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา เพื่อมอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ