กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ ในนามคุณปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคเครื่องทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่อง (CRRT) มูลค่า 2 ล้านบาท

3 กุมภาพันธ์ 2564 กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ ในนามคุณปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคเครื่องทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่อง (CRRT) สำหรับผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันตั้งแต่ทารกถึงผู้ใหญ่ ผลิตภัณฑ์ Baxter รุ่น Prismaflex 8.1 จำนวน 2 เครื่องมูลค่า 2,000,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีแพทย์หญิงรักฝัน สวัสดิ์พาณิชย์ ประธานองค์กรแพทย์ เป็นผู้แทนมอบ และรับมอบโดย แพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น