กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 54 เครื่อง มูลค่า 7,020,000 บาท

 

กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา พร้อมครอบครัว  บริจาคเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ (ยี่ห้อ Philips)  จำนวน 54 เครื่อง มูลค่า 7,020,000 บาท  มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น   โดยมี พญ.รักฝัน สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหารายได้ และประธานองค์กรแพทย์ เป็นผู้แทนมอบ และรับมอบโดย  นพ.สุรพันธ์ เจริญธัญรักษ์  อายุรแพทย์โรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต โรงพยาบาลขอนแก่น

 

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564