กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคผลิตภัณฑ์ป้องกันฝ้า Dr.film จำนวน 20 pack มูลค่า 48,960 บาท

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคผลิตภัณฑ์ป้องกันฝ้า Dr.film จำนวน 20 pack มูลค่า 48,960 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อใช้ทำความสะอาดแว่นตา face shiled ของบุคลากรที่ดูแล ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นพ.เอธัส จิรเศวตกุล ศัลยแพทย์ทรวงอก เป็นผู้แทนมอบ