กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงชนิดหิ้วถือ จำนวน 2 เครื่อง รวมมูลค่า 4,000,000 บาท

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงชนิดหิ้วถือ จำนวน 2 เครื่อง รวมมูลค่า 4,000,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นพ.เอธัส จิรเศวตกุล ศัลยแพทย์ทรวงอก โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้แทนมอบ และรับมอบโดย พญ.นาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น